Fripolisen er like rundt hjørnet

Pressemelding 10. mai 2006 Fripolisen er like rundt hjørnet De nærmeste ukene mottar mer enn en halv million norske fripoliseinnehavere årets eneste kontoutskrift i posten. – Vær kritisk, kontroller avkastningen og undersøk at alle fripolisene dine er med i oversikten, oppfordrer administrerende direktør Mikkel Berg i fripoliseselskapet Silver. Fripolise er en opptjent pensjonsrettighet fra et avsluttet arbeidsforhold i en privat bedrift. Omkring 700000 fripoliser verdt mer enn 70 milliarder kroner utgjør pensjons-Norges arvesølv. Få kunder vet om de har en fripolise, og de aner lite om hva den er verdt. De aller fleste med fripoliser opplever dessuten at det er vanskelig å forstå innholdet i utskriften, og undersøkelser viser blant annet at hele to av tre fripoliseeiere sliter med å finne ut av hvilken avkastning de har fått ved å lese utskriften. I tillegg til å sjekke om antall fripoliser stemmer, bør fripoliseeierne også sjekke hvilken avkastning de har fått på pensjonssparingen sin de siste årene. Alle fripoliseforvalterne plikter å utbetale et minimum i årlig avkastning, men har god anledning til å utbetale mer dersom effektiv og god forvaltning gir høyere havkastning. -2005 var et usedvanlig godt børsår, allikevel vil mange fripoliseeiere oppleve at avkastningen er like lav som den alltid har vært, sier Mikkel A. Berg. Han oppfordrer derfor alle fripoliseeiere til å sjekke avkastningstallene grundig. Historiske tall viser nemlig at avkastningen på fripoliser de siste 15 årene ikke har klart å holde tritt med tradisjonell banksparing. Mange fripoliser har hatt så dårlig avkastning at de heller ikke har klart å holde følge med prisstigningen og lønnsveksten i markedet. Det betyr at pensjonen din reelt sett har blitt mindre verdt. - Mellom 2.000 og 3.000 kroner mindre i pensjon hver eneste måned er resultatet dersom din 10 til 15 år gamle fripolise kun får tilført den garanterte avkastningen, som i dag utgjør fire prosent, sier Berg. Berg mener at årsaken til den lave avkastningen skyldes at ni av ti fripoliser forvaltes av gigantene Storebrand eller Vital. – Duopolsituasjonen har ført til at konkurransen har uteblitt. Som i mange andre sammenhenger har kundene blitt de store taperne, sier Berg. Slik leser du kontoutskriften Over en halv million nordmenn har en eller flere fripoliser. Har du tidligere vært ansatt i en stor eller mellomstor privat bedrift, er det stor sannsynlighet for at du har en fripolise. En fripolise oppstår når du slutter hos en arbeidsgiver som har pensjonsforsikring for sine ansatte. Dersom du ikke selv, eller din nye arbeidsgiver, fortsetter innbetalingen på den pensjonsordningen, blir det beregnet pensjonsbeløp basert på innbetalingene som er gjort, fratrukket kostnader og tillagt avkastningen som er oppnådd og en garantert minsteavkastning fremover. Disse pensjonsforsikringene kalles fripoliser. -Dessverre er det slik at de færreste skjønner innholdet i kontoutskriften. Det viser en undersøkelse gjennomført blant nærmere 1300 personer som har registrert seg i Silvers kundedatabase, sier administrerende direktør Mikkel A. Berg, i Silver. - Det er synd at de tradisjonelle aktørene i en årrekke har operert med uforståelige ord og uttrykk i kontoutskriftene. Livselskapene har bidratt til å fremmedgjøre fripoliser, og har lenge vært altfor dårlig til å informere kundene om hvilken avkastning de har fått, sier Berg. Silver legger vekt å forkenkle informasjonen rundt fripoliser. - Folk skal engasjere seg i egen pensjon, de skal skjønne den informasjonen de får, og de skal få den avkastningen de fortjener, sier Berg. Her følger noen oppklaringer som gjør det enklere å forstå fripolisen: På kontoutskriften står det……som egentlig betyr Forsikringsteknisk avsetning (saldoen) pr. dato Saldo på konto pr. dato Tilført/belastet i samsvar med forsikringens beregningsgrunnlag Garantert rente etter fratrekk av diverse kostnader Overskudd til forhøyelse av pensjonsbeløp Rente i tillegg til garantert rente Andel av selskapets tilleggsavsetninger pr. dato Din andel av reservekapital pr. dato Andel av selskapets kursreserve pr.dato Din andel av mulige gevinster pr. dato Forsikringskostnadens andel av selskapets faktiske omkostninger Administrasjonskostnader selskapet belastet kontoen i løpet av året Omkostninger etter beregningsgrunnlaget Kostnader selskapet opprinnelig skulle ha tatt for å dekke sine kostnader Forskjellen mellom faktiske og beregningsmessige omkostninger Kostnader selskapet tok i tillegg For ytterligere informasjon kontakt Mikkel A. Berg, administrerende direktør, tlf.: 480 84 991 Om Silver Gjennom nettsiden www.fripolisen.no tilbyr livsforsikringsselskapet Silver et nytt og bedre alternativ for forvaltning av fripoliser. Gjennom fornuftig forvaltning og bransjens beste kompetanse, står Silver i en unik situasjon for å forvalte kundenes pensjonspenger fra tidligere arbeidsforhold på en måte som gir høyere avkastning enn ved dagens alternativer. Bak Silver står solide investorer som Grieg International, Norsk Hydros Pensjonskasse, Selvaag Gruppen, og Åge Westbø hos Stavanger Fondsforvaltning/SKAGEN Fondene. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no