Gjensidige velger Silver på fripoliser


Pressemelding
Oslo, 2. februar 2007

Kampen om pensjonsmilliardene:

Gjensidige velger Silver på fripoliser


Gjensidige har flyttet 1,7 milliarder pensjonskroner ut av Vital og starter egen pensjonskasse. Forvaltningen av fripolisene overlates til fripolise-utfordreren Silver.

- Fra nyttår heves gebyret for flytting av bedrifters pensjonsordninger, og de store livselskapene vil ”låse inn” pensjonsmidler gjennom nye gebyrordninger. Dette vil begrense konkurransen og gi høyere kostnader på sikt, sier Mikkel A. Berg, administrerende direktør i Silver.

- Derfor bør norske bedrifter med ansvaret for de ansattes pensjonsmidler være raske med å utnytte tidsvinduet nå i 2007 til å etablere egne pensjonskasser, sier Berg. - På denne måten vil de skaffe seg frihet til å forvalte pensjonsmidlene slik de ønsker.

Kampen om pensjonsmilliardene tilspisser seg. Tiden frem til lovendringer trer i kraft ved nyttår bør benyttes til å tenke igjennom hvilken pensjonsløsning som er best for bedriften og de ansatte.

- Å etablere en egen pensjonskasse er relativt enkelt, og er ikke konsesjonsbelagt. Det er store summer å spare, selv for bedrifter med et fond på bare et titalls millioner kroner. I tilegg vil bedrifter som velger å flytte pensjonsmidlene sine fra dagens livselskaper og over til egne pensjonskasser, bidra til å effektivisere og konkurranseutsette ytelsesordningene til beste for både bedriften og arbeidstakerne, sier Mikkel A. Berg. – Samtidig kan de fri seg fra ansvaret for tidligere ansattes pensjoner ved å legge fripolisene i Silver.

Først ut blant de store er Gjensidige som allerede har flyttet 1,7 milliarder kroner ut av Vital for å starte egen pensjonskasse, og samtidig overfører fripoliseforvaltningen til Silver. Det innebærer at Gjensidige Pensjonskasse har inngått en utløsningsavtale med Silver, slik at Silver overtar fripolisene for ansatte som slutter.

- Silver ble valgt fordi selskapet har en annerledes investeringspolitikk enn de store, som kan gi høyere avkastning på fripolisemidlene, og fordi selskapet gav tilbud med lavere pris enn de tradisjonelle konkurrentene, sier Martin Danielsen, viseadministrerende direktør i Gjensidige Pensjon og Sparing.

- Dette er en prestisjekontrakt som tydelig markerer hvordan kampen om pensjonsmidlene tilspisser seg mellom ”livkartellet” og utfordrere som Silver, sier Mikkel A. Berg.

Sparing i fripoliser utgjør like mye som husholdningenes totale sparing i aksjefond, mer enn 70 milliarder kroner. Over en halv million nordmenn har en eller flere fripoliser, og ni av ti fripoliser forvaltes i dag av Storebrand eller Vital. Silver fikk i 2005 konsesjon til å drive forvaltning av fripoliser, og er i dag den eneste uavhengige utfordrer i ytelsesmarkedet. Frem til nå har det i all hovedsak vært privatpersoner på kundelisten, men nå opplever selskapet stor interesse fra bedriftsmarkedet.


For ytterligere informasjon kontakt:
Mikkel A. Berg, administrerende direktør, tlf.: 480 84 991Fakta om Silver Pensjonsforsikring AS
Fripoliseselskapet Silver et norsk initiativ som springer ut fra miljøer med betydelig kompetanse innen pensjon og kapitalforvaltning. Med solide eiere som Grieg International As, As Selvaag Invest, Norsk Hydros Pensjonskasse, Industriforsikring AS og Åge Westbø /MCM Westbø AS, og med høy bufferkapital står Silver i særstilling til å forvalte pensjonspenger fra tidligere arbeidsforhold på best mulig måte. Selskapet fikk konsesjon til å drive forvaltning av fripoliser 30. juni 2005.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Abonner