ANNUAL INFORMATION 2009

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Stock Exchange with an annual statement of information made available to the public, cf. the Securities Trading Act Section 5-11. Attached, and at http://www.newsweb.no, is an annual overview for Simtronics ASA for the period 1.1.2009 to 31.12.2009. This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

Om oss

Simtronics group er en internasjonal leverandør av gass- og flammedeteksjonsystemer, slokkeløsninger og brannsikringssystemer. Våre systemer og løsninger benyttes globalt for å oppdage gass og brannlekkasjer. Simtronics representerer den mest presise, driftssikre og robuste sikkerhetsteknologi på markedet. Systemene og løsningene brukes i tillegg til olje- og gassindustrien innenfor bransjer som shipping, petrokjemisk industri og andre prosessindustrier så vel som i gruveindustrien. Simtronics har en etablert markedsbase i Europa med Norge, Frankrike, Storbritannia og Tyskland som de viktigste markedene. Simtronics virksomhet har røtter tilbake til 1948.

Dokumenter og linker