REGISTERED SHARE CAPITAL INCREASE

Reference is made the announcement by Autronica Fire and Secutity AS ("Autronica") 3 May 2011 regarding conversion of the convertible loan previously issued by Autronica to Simtronics ASA.

The new share capital following conversion has now been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. The share capital following the capital increase is NOK 15,658,611.82, divided on 107,134,563 shares, each with a nominal value of NOK 0.146158358.

5 May 2011

Simtronics ASA

Rune Martini, CEO, Simtronics ASA
Phone 47 48 07 80 80

www.simtronics.eu

Om oss

Simtronics group er en internasjonal leverandør av gass- og flammedeteksjonsystemer, slokkeløsninger og brannsikringssystemer. Våre systemer og løsninger benyttes globalt for å oppdage gass og brannlekkasjer. Simtronics representerer den mest presise, driftssikre og robuste sikkerhetsteknologi på markedet. Systemene og løsningene brukes i tillegg til olje- og gassindustrien innenfor bransjer som shipping, petrokjemisk industri og andre prosessindustrier så vel som i gruveindustrien. Simtronics har en etablert markedsbase i Europa med Norge, Frankrike, Storbritannia og Tyskland som de viktigste markedene. Simtronics virksomhet har røtter tilbake til 1948.

Abonner