SIMTRONICS - ORDER IN HAND – FIRE FIGHTING PRODUCTS

Simtronics Fire & Gas (S) Pte. Ltd., a subsidiary of Simtronics ASA, has been awarded two contracts with the Chinese shipyard Yantai CIMC Raffles Offshore Ltd. for delivering of fire fighting systems.

Total value of the contracts is estimated to be in excess of MNOK 3.1.

Delivery will be Q1 and Q2 2011.

For further information, please contact:

Rune Martini, CEO Simtronics ASA
Phone +47 48 07 80 80

Jon A. Lofthus, General Manager Simtronics Fire & Gas (S) Pte., Ltd.
Phone +65 81 81 48 84

Simtronics ASA (Oslo Stock Exchange: SIMTRO) works to prevent disasters from happening. The company is an international supplier of fire and gas safety systems, active fire fighting solutions and fire prevention systems. Simtronics' flame and gas detectors represent the most accurate, reliable and robust safety technology available. The Company's products, solutions and systems are used by the oil and gas industry as well as in shipping, petrochemical and other process industries and in mining. Simtronics has a well established market base in Europe with Norway, France, UK and Germany as the single most important markets. Simtronics' heritage goes back to 1948.

Om oss

Simtronics group er en internasjonal leverandør av gass- og flammedeteksjonsystemer, slokkeløsninger og brannsikringssystemer. Våre systemer og løsninger benyttes globalt for å oppdage gass og brannlekkasjer. Simtronics representerer den mest presise, driftssikre og robuste sikkerhetsteknologi på markedet. Systemene og løsningene brukes i tillegg til olje- og gassindustrien innenfor bransjer som shipping, petrokjemisk industri og andre prosessindustrier så vel som i gruveindustrien. Simtronics har en etablert markedsbase i Europa med Norge, Frankrike, Storbritannia og Tyskland som de viktigste markedene. Simtronics virksomhet har røtter tilbake til 1948.

Abonner