Åpenhet og ytringsfrihet på direkten

Sivilombudsmannen inviterer representanter for presse, kommunikasjon, kommunesektoren og jus for å belyse og debattere åpenhet i offentlig forvaltning og ansattes ytringsfrihet. Antall klager til Sivilombudsmannen om dette, gjør at åpenhet og ytringsfrihet er tema for årets menneskerettighetsseminar. Seminaret kan følges direkte via ombudsmannens internettsider.

//Priv til red: lenken til sendingen kan embeddes eller lenkes opp på redaksjonens egen nettside. Den er: http://www.videoforweb.no/sivilombudsmannen //

Seminaret som holdes onsdag 14. oktober kl 9.30 - 16, har tittelen "Betydningen av åpenhet og ytringsfrihet i forvaltningen". Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har kommet med flere uttalelser det siste året i klager om manglende åpenhet og om offentlig ansattes ytringsfrihet. Av disse kan nevnes innsyn i dokumenter om Forsvarets salg av fartøy, om taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret, om adgang til å legge sperrefrist på dokumenter, innsyn i statsrådenes telefonregninger, offentlig ansattes rett til å ytre seg og om manglende møteoffentlighet.

Til å belyse temaene fra ulike vinkler har ombudsmannen invitert dr. juris Anine Kierulf, områdedirektør i KS Helge Eide, leder for Pressens offentlighetsutvalg Siri- Gedde Dahl, professor Jan Fridthjof Bernt, kommuneadvokat i Oslo Hanne Harlem, dr. juris Kyrre Eggen og kommunikasjonssjef i Forsvarsdepartementet Elisabeth Kjær. I tillegg holder Annette Dahl, kontorsjef hos Sivilombudsmannen, et foredrag om offentleglova og ombudsmannens arbeid med innsynssaker. Dagen avsluttes med debatt om problemstillingen: Hindrer økt åpenhet gode beslutningsprosesser?

Seminaret er fulltegnet, men kan ses via ombudsmannens nettsider på denne lenken: https://www.sivilombudsmannen.no/kommende-arrangement/seminar-betydningen-av-apenhet-og-ytringsfrihet-i-forvaltningen-article3647-3017.html
Sendingen starter 9.30.
Emneknaggen på twitter for seminaret er #SivOmbSeminar

Kontaktinfo: Anette Hansen
Kommunikasjon, Sivilombudsmannen
Mobil: 97515708
epost:anh@sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Multimedia

Multimedia