Besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom viser behov for klarere rutiner ved gjennomføring av kroppsvisitasjon

Etter et besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom, etterlyser Sivilombudsmannen blant annet klarere rutiner ved gjennomføring av visitasjon og ransaking. 

- Visitasjon, spesielt i form av full avkledning, er et inngripende tiltak, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann. Under besøket til Barnevernets akuttinstitusjon ble det klart at det manglet tydelige rutiner for hvordan visitasjoner skulle gjennomføres for å være så skånsomme som mulig. Klare rutiner vil kunne minske risikoen for at ungdommene blir utsatt for nedverdigende behandling.

Informasjon som framkom under besøket tydet også på at ungdom ikke alltid fikk tilbud om å overvære gjennomgang av eiendelene sine.

Besøk i desember
Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte et besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom 6.–8. desember 2016. Institusjonen ble i oktober varslet om at besøket ville finne sted i perioden november–desember 2016. Dato for besøket ble ikke varslet.
Institusjonen tar i mot ungdom i alderen 12-18 år, og er godkjent for åtte personer. Dette var Sivilombudsmannens andre besøk til en barnevernsinstitusjon under forebyggingsmandatet.
Under besøket ble det gjennomført befaring av både åpen og skjermet enhet på institusjonen. Det ble også gjennomført samtaler med ungdommer, ansatte og med ledelsen. Rapporten fra besøket er offentlig på Sivilombudsmannen nettsider: www.sivilombudsmannen.no

Lite imøtekommende inntaksrom på skjermet enhet
Institusjonen fremstod generelt som hyggelig utformet. Inntaksrommene på skjermet avdeling var imidlertid nakne, lite hyggelige og la ikke til rette for et godt førsteinntrykk av institusjonen.

- God utforming av ungdommenes fysiske omgivelser, også inntaksrommene, er et viktig forebyggende tiltak. Institusjonen bør sikre at inntaksrommene er utformet slik at inntak kan skje med verdighet i trygge og imøtekommende omgivelser,  sier Aage Thor Falkanger.  Da forebyggingsenheten var tilbake på institusjonen for å gjennomføre det avsluttende møtet med ledelsen, hadde institusjonen satt i gang tiltak for å gjøre det ene inntaksrommet mer imøtekommende.

Oppfordrer til dialog med politiet
Under besøket ble det informert om at det kan forekomme at politiet bruker inngripende tvangsmidler ved transport av ungdom som skal til institusjonen. Valg av tvangsmidler og gjennomføring av transport frem til institusjonen er politiets ansvar.

- En dialog mellom barnevernsinstitusjoner og politi kan likevel bidra til å minske risikoen for bruk av tvang i sårbare overgangssituasjoner, sier Aage Thor Falkanger.

Kontakt: 

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann: afa@sivilombudsmannen.no, 22 82 85 40 (direkte)/22 82 85 00 (sentralbord 9-15)
eller via
Anette Hansen, kommunikasjon: anh@sivilombudsmannen.no, 97515708

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede. Rapportene fra hvert besøk publiseres på nettsidene til Sivilombudsmannen.

Tags:

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.