Invitasjon til pressekonferanse om Europarådets torturforebyggingskomite (CPT) besøk til Norge 5. juni kl 1300

Europarådets torturforebyggingskomite (CPT) har gjennomført flere uanmeldte besøk til fengsler, sykehjem og psykiatriske institusjoner i Norge den siste uken. Forrige gang CPT besøkte Norge var i 2011.

CPT inviterer media for å informere om hvilke institusjoner de har besøkt, hva som har vært tema for undersøkelsene ved institusjonene, om komiteens arbeid og hvordan prosessen er fram til publisering av rapport med funn og anbefalinger blir offentliggjort.

Tid: 5. juni kl 1300

Sted: Sivilombudsmannen, Akersgata 8, Oslo

Pressekonferansen gjennomføres på engelsk

Eventuelle spørsmål på forhånd eller andre praktiske avklaringer kan rettes til
Anette Hansen, kommunikasjonssjef, Sivilombudsmannen,
anh@sivilombudsmannen.no/97515708

Invitation to the media regarding CPTs visit to Norway

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) of the Council of Europe has visited for more than one week various places of deprivation of liberty (such as police establishments, prisons and a psychiatric hospital). These visits are usually unannounced. The last time the CPT came to Norway in 2011.

The CPT invites the media in Norway to inform about their visit, topics of concern and the procedure for producing and publicising their official report.

Media are invited to meet the Head of the CPT’s delegation on June 5th at 13.00 at Sivilombudsmannen, Akersgata 8, Oslo.

Please direct any question to: Anette Hansen, head of communication, Sivilombudsmannen, anh@sivilombudsmannen.no/97515708

The briefing will be held in English

Please direct any question to: Anette Hansen, head of communication, Sivilombudsmannen, anh@sivilombudsmannen.no/97515708

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Dokumenter og linker