Påminnelse: Invitasjon til pressekonferanse i dag om CPTs besøk til norske fengsler og institusjoner

Europarådets torturforebyggingskomite (CPT) har gjennomført flere uanmeldte besøk til fengsler, sykehjem og psykiatriske institusjoner i Norge den siste uken. Forrige gang CPT besøkte Norge var i 2011.

CPT inviterer media for å informere om hvilke institusjoner de har besøkt, hva som har vært tema for undersøkelsene ved institusjonene, om komiteens arbeid og hvordan prosessen er fram til publisering av rapport med funn og anbefalinger blir offentliggjort.

Tid: 5. juni kl 1300

Sted: Sivilombudsmannen, Akersgata 8, Oslo

Pressekonferansen gjennomføres på engelsk

Eventuelle spørsmål på forhånd eller andre praktiske avklaringer kan rettes til
Anette Hansen, kommunikasjonssjef, Sivilombudsmannen,
anh@sivilombudsmannen.no/97515708

Om oss

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

Abonner

Dokumenter og linker