SIX Telekurs lanserer bærekraftindeks i Norden

I samarbeid med Ethix SRI Advisors lanserer SIX Telekurs i dag en bærekraftindeks for Norden – SIX STAR. Den nye indeksen innfrir markedets etterspørsel og den bakenforliggende bærekraftanalysen gir grunnlag for en dialog mellom investorer og selskap.

De til sammen 260 selskapene med høyest omsetning i Danmark, Finland, Norge og Sverige har blitt analysert ut i fra kriterier som selskapsstyring, miljø og sosialt ansvar. De 25 som er høyest rangert i sine respektive land og Norden inngår i SIX STAR. Senioranalytiker hos SIX Telekurs, Harry Matilainen, kommenterer at: ”Vi har over lengre tid merket en stor etterspørsel fra kundene våre etter en bærekraftindeks, og dette er noe vi nå kan tilby dem. Vi er veldig godt fornøyde med samarbeidet vårt med Ethix. ”Vi utfyller hverandre med spesialkunnskap; SIX Telekurs med indeksberegning og Ethix med selskapsanalyse.” Administrerende direktør hos Ethix SRI Advisors, Ulrika Hasselgren, sier at: ”Vi har tro på at det å fremheve de gode eksemplene vil drive spørsmålet om bærekraft videre. ”Analysen har derfor blitt utviklet for å kunne være verdiskapende for både investorer og selskap.” SIX STAR er en bærekraftindeks med lave investeringskostnader. Den er et praktisk grunnlag for investeringsprodukter og kan brukes som sammenligningsindeks. SIX STAR består av fire landsindekser og en nordisk indeks: • SIX STAR Denmark Sustainability Index 25 • SIX STAR Finland Sustainability Index 25 • SIX STAR Norway Sustainability Index 25 • SIX STAR Sweden Sustainability Index 25 • SIX STAR Nordic Sustainability Index 25

Dokumenter og linker