Bransjen spår vekst i helseforsikring: SYKEHUSKØENE SKREMMER

Bransjen spår vekst i helseforsikring: SYKEHUSKØENE SKREMMER Helsemyndighetenes forsikringer og garantier om raskere avvikling av sykehuskøene møter stor skepsis blant nordmenn flest: Mer enn halvparten av de spurte i en fersk MMI-undersøkelse forteller at de vil tegne private helseforsikringer. Skandia, som er Nordens største aktør innen helseforsikring, kunne også i 2003 notere drøyt 50 % vekst i antall helseforsikrede - en vekstkurve som er ubrutt siden denne typen forsikringer ble lansert sist på 90-tallet. Ved utgangen av 2003 hadde Skandia nesten 100 000 forsikrede i Norden med hovedtyngden i Danmark og Sverige. Forsikringsselskapet har etablert avtaler med private spesialister, helseinstitusjoner og sykehus i Norge og i utlandet og sikrer på denne måten at helseforsikringstakerne får behandling på rekordtid samtidig som helsevesenet generelt avlastes. - I Norge er vi bare i startgropen i forhold til våre naboland, men mye tyder på at dette markedet er i ferd med å "ta av" også her i landet, mener direktør Tore Berthelsen i Skandia Forsikring avd. Norge. Han kan notere en tredobling i antall forsikrede i løpet av 2003, men tallene er fortsatt små i forhold til hva man finner i andre land. - Her i landet er det fortsatt de private, personlige forsikringene som er vanligst. Men nå ser vi at bedriftene i økende tempo tegner kollektive forsikringer for alle ansatte, sier Berthelsen. - Helseforsikringen er like verdifull for arbeidsgiver som for arbeidstaker: Arbeidstakeren garanteres spesialistundersøkelse innen maksimum 14 dager (mens han i den vanlige køen gjerne må vente i månedsvis på en ledig time), og er sikret behandling ved sykehus innen 6 uker. Den økonomiske siden ved dette er selvsagt et viktig poeng: Tapet ved å ha en medarbeider langtidssykemeldt er formidabelt. Man regner gjerne at en sykemeldingsdag raskt koster bedriften opp mot 2000 kroner i ekstra utgifter pr. sykefraværsdøgn. For samme beløp kunne vedkommende grovt regnet fått en helseforsikring for et helt år, hevder Berthelsen. - Plager og lidelser er ikke like enkelt å verdiberegne, men vi har utallige eksempler på at folk som blir gående med ubehandlede plager over lengre tid, ofte utvikler permanente skader og uførhet som kunne vært unngått ved rask behandling. De ansatte i en bedrift opplever selvsagt en helseforsikring som et meget verdifullt "frynsegode", og i mange tilfeller kommer initiativet til tegning av slik kollektiv forsikring fra de ansatte selv, slår Berthelsen fast. -------------------------------------------------- For mer informasjon kontakt gjerne: Tore Berthelsen, Skandia Forsikring avd. Norge Telefon: 23 10 63 90 Mail: 23 10 63 91 -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/25/20040225BIT20120/bild.html Bilde

Abonner

Dokumenter og linker