46 prosent større overskudd i Skandiabanken

Flere låner penger til bolig og bil i Skandiabanken Norge.  Det gir et overskudd på 57 millioner kroner før skatt i første kvartal i år. Mer effektiv drift av banken bidrar også til det gode kvartalsresultatet.

I samme kvartal i fjor var overskuddet på 39 millioner kroner før skatt. Det gir en økning på 46 prosent.

Betydelig vekst i utlån
– Flere vil låne penger hos oss, og det bidrar til et godt førstekvartal. Økningen så vi allerede før de andre bankene varslet renteheving, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge.

Bankens økte satsning på utlån har gitt en vekst på 4,4 milliarder kroner. Antall utbetalte boliglån økte med 20 prosent, sammenlignet med første kvartal i 2012. Volumet på billån økte med 27 prosent i samme periode.

I tillegg til utlånsveksten har banken effektivisert driften og redusert kostnadene. Skandiabanken har fortsatt positiv kundevekst, og kan vise til solid drift med svært lave tap. Lave tap skyldes solide kundeforhold der få misligholder lånene sine.

Godt likt
Sparing i fond er også blitt mer populært blant Skandiabankens kunder. Denne typen sparing økte med 14 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

I april kåret Norsk Kundebarometer Skandiabanken til banken med de mest tilfredse kundene for 12. år på rad. Samtidig strømmer enda flere kunder til banken etter at de andre bankene varslet renteøkning. Antallet som ønsker å flytte lånet til Skandiabanken har økt 200 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

– Det er gledelig at kundene er like glad i oss som vi er i dem. Vi har som mål å bli en enda større bank og da er vi takknemlig for hver ny kunde som vil låne penger i Skandiabanken. I årene som kommer skal vi låne ut enda mer penger til bolig og bil. I tillegg skal vi fornye nettbanken for å forbedre brukeropplevelsen uavhengig av om man bruker pc, nettbrett eller telefon, sier Magnar Øyhovden.

Skandiabanken vil fra juni tilby elektronisk signering av lånesøknaden. Dette vil redusere både behandlingstiden og papirmengden.

For mer informasjon kontakt:

Informasjonssjef, Leif-Kjartan Bjørsvik| Mobil 900 41 162

Leder i Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden | Mobil 959 40 038

Dette er Skandiabanken:

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no 
· Kjent for gebyrfrie lån og banktjenester, enkle løsninger og gode priser 
· Spareportal for langsiktig sparing, fondshandel, og aksjehandel
· 365.000 aktive kunder
· Mest fornøyde bankkunder 12 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling
· Norsk filial av Skandiabanken AB, en del av finanskonsernet Skandia

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Quick facts

Oppsummering første kvartal 2013 • Driftsresultat på 57 millioner kroner • Positiv inntektsutvikling • Økt satsing på utlån til bolig og bil • Solid drift og minimale tap • 14 prosents vekst i fondssparing
Tweet dette