Aksjerapport fra Skandiabanken - Panikkhandelen er over

August og september har vært to måneder med store svingninger på børsen. Mens august var en rekordmåned for aksjehandel og aksjekreditt, har det hele normalisert seg i september, viser ferske tall fra Skandiabanken.

Tilbake til normalen
Sammenligner vi tallene fra september opp mot augusttall er det en nedgang i antall handler på ca. 36 %. Det er færre personer som har handlet aksjer, og det er færre antall handler totalt sett. August var imidlertid en ekstremmåned, mens september er en god måned sammenlignet med resten av året.

- Den store panikken er over. Tall for september viser at antall handler er noe over gjennomsnittet i forhold til resten av året. Vi ser tydelig at det store børsfallet i slutten av juli og begynnelsen av august påvirket handelsaktiviteten, sier Philipp Terfort, rådgiver for aksjehandel i Skandiabanken.

Økt handel i ETN’er og kurtasjefrie DNB NOR ETN ’er ut året
Skandiabanken tilbyr hver måned kurtasjefri handel i et utvalg av aksjer. Denne måneden og ut året tilbyr banken kurtasjefri handel i rundt 40 ETNer!

- Skandiabankens markedsandeler i ETN’er har økt de siste månedene. Som følge av denne økte kundeinteresse har vi valgt å fjerne kurtasjen for alle DnB NOR ETN’er ut året, sier Terfort.

Fortsatt stor etterspørsel etter aksjekreditt
I forhold til ekstremmåneden august er etterspørselen etter aksjekreditt halvert i september, men etterspørsel er fortsatt stor sammenlignet med resten av året.

- Det ser ut som om mange av våre kunder benytter seg av en lett tilgjengelig aksjekreditt som et godt instrument for å øke potensiell avkastning i et marked med lave priser, sier Terfort.

Når det gjelder antall varsler om dekningsssalg har dette gått ned med ca. 45 % i september i forhold til august. Varsel om dekningssalg er varsling via e-post hvor kundene blir gjort oppmerksom på at de har overtrukket aksjekreditten sin. Kundene får en tidsfrist til å dekke overbelåningen.

- Også når det gjelder dekningssalg er september en normalmåned. Etter en augustmåned med kraftig økning i antall varsler og økning i antall aksjekreditt, ser vi at vi nærmer oss et gjennomsnittlig nivå, sier Terfort. 

Populære aksje i august
Mest kjøp: OBXEXDBEAR OBXEXDBULL, YAR, STL, NHY
Mest salg: OBXEXDBEAR OBXEXDBULL, YAR, STL, NHY

For mer informasjon:
Kontakt Philipp Terfort | Aksjehandel | Skandiabanken | Norge | Telefon: + 47 810 01 001 | Faks: + 47 55 60 04 44

 

 

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Abonner