Fondsrapport fra Skandiabanken: Hellasuro gir muligheter

Ferske tall fra viser at folk kjøper færre fond nå enn tidligere i år. Tommy El Sayed, leder for investeringsrådgiverne i Skandiabanken, mener imidlertid at hellasuro gir kjøpsmuligheter.

Hellasuro gir muligheter for Øst-Europeiske aksjer
Øst-Europa er blant de dårligste regioner i verden siste måned, målt ut fra avkastning i fond. Fallet gir muligheter for å kjøpe enda billigere aksjefond for den som sparer langsiktig, mener Tommy El Sayed, leder for investeringsrådgiverne i Skandiabanken.

- Hellasuro og eurokrisen har påvirket oljeprisen, som har falt kraftig den siste tiden. Russland har mange store og tunge energiaksjer, og har derfor fått merke at oljeprisen har falt mye. Dette gjør at Russland og Øst-Europa nå har noen av verdens billigste aksjer. Gjelden blant privat og offentlig sektor er lav i Øst-Europa sammenlignet med mange vestlige land. Befolkningen er stor, og velstandene er på vei oppover for majoriteten. Veksten i Øst-Europa kan derfor være annerledes og høyere enn veksten i Norge og andre land i Vest-Europa. Markedsuro i Europa vil nok vedvare, men jeg tror siste måneds prisfall på Russiske og Øst-Europeiske fond, gir muligheter for den som sparer langsiktig, sier El Sayed.

Obligasjoner fremdeles på topp i urolig marked
Tall fra Skandiabanken viser at det har vært mest nytegning i obligasjonsfond i mai. Hele tre obligasjonsfond fra Holberg og KLP er på topp, målt i netto nytegning. Et aksjefond skiller seg ut blant de med størst netto nytegning: Franklin Biotechnology Discovery. Franklin-fondet er blant de fond som har høyest avkastning hittil i år.

- Fond som har høy avkastning er ofte mer populære enn fond med lav avkastning. Vi som rådgivere prøver å formidle at noen ganger er det mer lønnsomt å kjøpe det som har falt mye fremfor det som har steget mye, poengterer El Sayed.

Stor bredde i handel og mer innløsning
Mai er den første måneden i år med større innløsninger enn kjøp, til tross for at det har vært handel i mer enn 466 ulike fond.

- 2012 startet veldig godt i forholdet mellom tegning og innløsning av fond, og det er seks måneder siden vi sist så netto innløsningstall for fond i Skandiabanken, sier Kari Høgheim, produkteier for Sparing i Skandiabanken. Hun legger imidlertid til at det er normalt å ha noen måneder i løpet av året der innløsninger er større enn tegning. 

70 år gamle damer går mot strømmen
Tallene viser at antall spareavtaler holder seg stabilt, og det er fortsatt vekst i antall avtaler hver måned.

- Antall spareavtaler øker for både kvinner og menn i alle aldre. Gjennomsnittlig sparebeløp pr. avtale går imidlertid noe ned, og det er kunder i aldersgruppen 20 – 29 år som har den største prosentvise nedgangen. De eneste som øker sitt sparebeløp er faktisk kvinner over 70 år. Her går det gjennomsnittlig månedsbeløp opp med hele 7,47 prosent, sier Høgheim. 

Ti fond med størst nettotegning i mai
1. Holberg Kreditt
2. KLP Obligation Global II
3. KLP Pensjon II
4  Franklin Biotechnology Discovery
5. Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap
6. KLP Aksje Norge Indeks II
7. Delphi Verden
8. Morgan Stanley US Advantage
9. Storebrand Vekst
10 KLP Aksje Fr. Mark.

Ti mest kjøpte fond i mai
1. Skagen Kon-Tiki
2. Skagen Global
3. Holberg Kreditt
4. KLP Aksje Norge Indeks II
5. KLP Pensjon II
6. KLP Obligation Global II
7. Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap
8. Holberg Likviditet
9. Skagen Vekst
10.Holberg Norden

Ti mest solgte fond i mai
1. Skagen Kon-Tiki
2. Skagen Global
3. SKAGEN HØYRENTE
4. KLP Aksje Norge Indeks II
5. Holberg Likviditet
6. Holberg Norge
7. KLP Pensjon II
8. DNB SMB
9. Skagen Vekst
10.Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap

For mer informasjon kontakt oss:
Produktansvarlig sparing, Kari Høgheim | Tel. 55 26 00 41 | Mob. 959 40 041
Leder for Finansrådgivning, Tommy El Sayed | Mob. 478 85 388

Bilder: http://www.flickr.com/photos/skandiabanken/

Om sparing i Skandiabanken
• Formidler handel i over 479 fond
• Tilbyr faste spareavtaler i fond gjennom nettbanken
• Gratis privatøkonomisk rådgivning av autoriserte rådgivere
• Plasseringskonto med høyrente-fordeler.
• Ingen bindingstid på noen av våre spareprodukter
• Ingen kjøps- eller salgsgebyrer på fondssparing
• Tilbyr etisk merking på fond i utvalget
• Tilbyr fondsflytt
 
Fakta om Skandiabanken:
• Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no
• Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser
• Spareportal for langsiktig sparing, fondshandel, og aksjehandel
• 360.000 aktive kunder
• Mest fornøyde bankkunder 11 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling
• Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia