Fondsrapport juli: Småsparere med is i magen, og de velger nordisk

Ferske tall fra Skandiabanken viser positiv nettotegning for fondshandel i juli måned. Det var en ganske rolig måned i forhold til handel, og lite nettoinnløsning. Juli måned har særlig vært positiv i forhold til avkastning i fond som investerer i det nordiske markedet, med flere fond opp rundt 10 %. 

Ser muligheter i rentefond

Flere ser mulighetene i rentefond. KLP Obligation Global II, Holberg Kreditt og Holberg likviditet er de tre fondene som har størst nettotegning i juli måned.

- I rådgivningssamtaler opplever vi at flere kunder ønsker et alternativ som ikke har like store svingninger som aksjefond men likevel har en forventet høyere avkastning enn høyrentekonto. Da kan obligasjons- og rentefond være gode alternativer, sier Thomas Eliassen, investeringsrådgiver i Skandiabanken.

- Den siste tiden har vi hatt lav nettoinnløsning og svært positiv avkastning i populære fond som investerer i det nordiske markedet.  De som har hatt is i magen gjennom sommeren har dermed fått godt igjen for det, på tross av turbulens og økonomisk gråvær over Europa, sier Thomas Eliassen, investeringsrådgiver i Skandiabanken.

25% økning i antall spareavtaler siste året

Blant Skandiabankens kunder har det vært en sterk vekst i antall spareavtaler siste året, med rundt 25 prosent økning i perioden juli 2011 til juli 2012. Småsparerne ser mulighetene i fondsparing. Antall spareavtaler i rentefond har også økt betydelig. Tallene viser en større interesse for langsiktig sparing til pensjon og barn, sammen med fokus på nedbetaling av boliglån.

- Lav rente, lite arbeidsledighet og lønnsvekst gir mulighet til å bruke mer penger til nedbetaling av boliglån eller til ekstra sparing. Det er interessant at noen rentefond har gitt høyre avkastning enn hva man betaler i lånerente. Dagens lave rentenivå gjør at enkelte kunder velger å nedbetale via en fondsspareavtale heller enn å betale direkte ned på boliglånet, men her skal man være klar over at avkastningen vil variere over tid, sier Philipp Terfort, rådgiver for Sparing i Skandiabanken

Velger nordiske forvaltere

Storparten av de som sparer i fond gjennom Skandiabanken velger fond fra nordiske fondsforvaltere, selv om de fleste av utvalgets 470 fond er forvaltet fra andre regioner. Blant fondene med best avkastning siste tolv måneder er imidlertid kun 10 av 25 fond fra nordiske forvaltere. Suksessen til mange utenlandske fond skyldes i noen grad også valutagevinst.

- Interessen for nordiske fond skyldes nok at de nordiske forvalterne er kjent og har et godt omdømme både når det gjelder etikk og avkastning. Mange av våre kunder er bevisste på etiske investeringer og flere av de nordiske forvalterne var tidlig ute med etiske standarder og det å tenke ansvarlighet i sine investeringer, sier Philipp Terfort, rådgiver for Sparing i Skandiabanken


Ti fond med størst netto tegning:

KLP Obligation Global II

Holberg Kreditt

Holberg Likviditet

Danske Invest Global Emerging Market

Franklin Biotechnology Discovery

SEB Bioteknik - Lux Utd 418

Storebrand Vekst

Storebrand Delphi Verden

Holberg Norden

Storebrand WGA HEA CA


Ti mest kjøpte fond:

Skagen Kon-Tiki           

Skagen Global 

Holberg Kreditt 

KLP Obligation Global II

KLP Pensjon II 

Holberg Likviditet          

Danske Invest Global Emerging Market

Franklin Biotechnology Discovery          

KLP Aksje Norge Indeks II        

Skagen Vekst  


Ti mest solgte fond:

Skagen Kon-Tiki

KLP Aksje Norge Indeks II

Skagen Global

KLP Pensjon II

Skagen Høyrente

Skagen Vekst

Holberg Norge

Holberg Likviditet

Holberg Kreditt

Holberg Norden


For ytterligere informasjon kontakt:

Informasjonssjef, Johnny Anderson | Mob. 932 40 192 | E-post: johnny.anderson@skandiabanken.no


Om sparing i Skandiabanken

• Formidler handel i over 470 fond
• Tilbyr faste spareavtaler i fond gjennom nettbanken
• Gratis privatøkonomisk rådgivning av autoriserte rådgivere
• Meget fleksibel høyrentekonto for innskudd over kr 100.000
• Ingen bindingstid på noen av våre spareprodukter
• Ingen kjøps- eller salgsgebyrer på fondssparing
• Tilbyr etisk merking på fond i utvalget
• Tilbyr fondsflytt

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Multimedia

Multimedia