Pro forma årsrapport 2010: Historisk resultat og fortsatt vekst

Skandiabanken presenterte i dag resultatet for 2010. Banken kan vise til sterk vekst i sparemarkedet, med 3,2 MRD NOK i økt innskudd og 44 % vekst i brutto fondssalg. Driftsresultat før skatt ble på 169 MNOK, som er beste årsresultat i bankens historie.

Vellykket posisjonering i sparemarkedet

De siste to årene har banken jobbet aktivt for å styrke sin posisjon som sparepartner, noe som har gitt resultater.  Gjennom 2010 har Skandiabanken hatt en fortsatt god vekst på innskudd fra kunder på 3,2 MRD NOK per 31.12 2010, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Banken kan også vise til fortsatt vekst innen langsiktig sparing og investering. Brutto fondssalg økte med 306 MNOK sammenlignet med rekordåret 2009. Faste spareavtaler i fond har økt med ca 30 %, fra 16.000 til 22.000 spareavtaler i perioden, noe som viser at bankens kunder tar sparing på alvor og ser på fond som langsiktig investering. Verdien på kunders plassering i fond og aksjer har samtidig vokst betraktelig i et stigende marked.

-  Vi er godt fornøyd med fortsatt vekst innen langsiktig sparing. Dette betyr at vi har lykkes med de første stegene i det å bygge opp Skandiabanken som en åpen og enkel spareportal på nett.  Konseptet med full frihet for pengene, uten bindinger og avanserte kundeprogram er bra for folk som skal spare, og vi har tro på at dette skal gi like sterk kundetilfredshet hos sparekundene som vi tradisjonelt har sett hos de som benytter oss som dagligbank, sier leder i Skandiabanken Magnar Øyhovden.

Fortsatt kundevekst, kredittvekst og lave tap

Skandiabanken opplever en fortsatt jevn kundetilstrømning, med netto tilvekst på 11.600 nye kunder i løpet av 2010. Økte renteinntekter i perioden har hovedsaklig sammenheng med høyere renteinntekter på investeringsporteføljen i rentebærende verdipapirer, økte marginer på høyrisiko kredittprodukter uten sikkerhet, samt økt volum på boliglån.

Banken kan vise til en fortsatt solid drift med lave tap, noe som har sammenheng med lav grad av mislighold og gjennomgående solide kundeforhold. Tap i forhold til total utlåning i 2009 ble redusert med 0,04 % i forhold til tilsvarende tall i 2009. En sunn boliglånsportefølje uten nevneverdige tap er med på å opprettholde lave totale tapstall.

Ny leder for Skandiabanken i Norge

Siden høsten 2010 har Øyvind Thomassen, tidligere leder for Skandiabanken i Norge også hatt ansvaret for bankens virksomhet i Sverige. Thomassen fortsetter som leder for banken i Norden, men har nå gitt stafettpinnen videre til Magnar Øyhovden som ny leder for Skandiabanken i Norge. Magnar Øyhovden har de siste årene fungert som markedssjef med hovedansvar for bankens varemerkebygging.

-  Utfordringer inspirer, og jeg har virkelig tro på at Skandiabanken fortsatt skal kunne utfordre og jobbe for mer åpenhet og kundevennlige løsninger også innenfor sparemarkedet. Vi jobber nå aktivt med organisatoriske og systemmessige endringer som gjør at vi skal bli bedre skodd til å møte fremtidens utfordringer. Fra å være alene som ren nettbank har konkurransen stadig blitt tøffere, og det er helt klart at dette ikke er en tid for å hvile på laurbær. Vi ser nå også gode muligheter for tettere samarbeid over landegrensene med Skandiabanken i Sverige og tror at dette vil kunne komme våre kunder til gode i tiden som kommer, sier leder i Skandiabanken Magnar Øyhovden.

Bilder av Magnar Øyhovden (Flickr)

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder for Skandiabanken Norge, Magnar Øyhovden | Tel 55 26 00 38 | Mob. 959 40 038

 

Fakta om Skandiabanken:

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no 
· Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser 
· Spareportal for langsiktig sparing, fondshandel, og aksjehandel
· 350.000 aktive kunder
· Mest fornøyde bankkunder 10 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling
· Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Abonner

Dokumenter og linker