Pro forma årsrapport 2011: Norges første rene nettbank - 12 år med sterk kundevekst

Skandiabanken Norge presenterte i dag resultatet for 2011. Banken kan vise til fortsatt sterk kundevekst, økt innskudd og enda lavere tap. Driftsresultat før skatt ble 131 millioner.

I dag er det 12 år siden Skandiabanken ble etablert som utfordrer til gebyrer og dyre filialnett. Siden den gang har banken hatt en eventyrlig tilvekst av nye kunder og har utmerket seg med de mest fornøyde kundene i bankbransjen siste 10 år, i følge Norsk kundebarometer (BI).

Sterk innskuddsvekst og videre satsning på utlån

De siste årene har Skandiabanken jobbet aktivt for å styrke sin posisjon som hovedbank for sine kunder. Antall produkter per kunde har økt, og gjennom 2011 kan banken vise til spesielt god vekst i innskudd fra kunder som per 31.12 2011 har vokst med ca 5 milliarder sammenlignet med året før.

- Med fortsatt sterk innskuddsvekst er vi nå i en god situasjon hvor vi satser offensivt på utlån både til bilfinansiering og boliglån. Med 150% økning i søknader om billån og en dobling av boliglånssøknader etter siste rentejustering er vi veldig fornøyd med utviklingen om dagen, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge..

Større investeringer for effektivisering og videre vekst

Resultatet for 2011 ble noe lavere enn i 2010, mye på grunn av store engangskostnader knyttet til ytterligere effektivisering og offensive  investeringer i nyutvikling av tjenster.

- Det siste året har vi gjort flere større investeringer som skal sikre videre effektivitet og styrke vår posisjon både i 2012 og i tiden fremover. Allerede nå er første resultat synlig for kundene med lanseringen av budsjettverktøyet Min økonomi  i nettbanken, og flere spennende prosjekter er rett rundt hjørnet, sier Øyhovden.

Som ren nettbank kan Skandiabanken vise til effektiv drift med kun 0,61 årsverk per 1000 kunder.

Fortsatt kundevekst, kredittvekst og lave tap

Skandiabanken opplever en fortsatt jevn kundetilstrømning, med netto tilvekst på 9000 nye kunder i løpet av 2011. Banken har nå 360.000 aktive kunder i Norge.

Banken kan vise til en fortsatt solid drift med lave tap, noe som har sammenheng med lav grad av mislighold og gjennomgående solide kundeforhold. Tap i forhold til total utlåning i 2011 ble halvert i forhold til tilsvarende tall i 2010, og redusert til 0,08 %. En sunn boliglånsportefølje uten nevneverdige tap er med på å opprettholde lave totale tapstall.

Ny Min økonomi lansert i nettbanken – gir enkel oversikt over økonomien

Skandiabanken har nå lansert et nytt budsjettverktøy - Min økonomi, i nettbanken. Kundene får med dette en enkel og visuell fremstilling av forbruk og inntekter, som gjør det lettere å ha god kontroll over økonomien sin. Les mer på: https://www.skandiabanken.no/min

- Med et klikk kan man se hva pengene faktisk går til, og hva en kan gjøre for å spare til noe en virkelig ønsker seg. Allerede nå har over 50.000 kunder tatt verktøyet i bruk, noe som lover bra for   familieøkonomiene fremover, sier Øyhovden  

Proforma årsrapport 2011 - Skandiabanken, Filial Norge

Årsrapport Skandiabanken AB

Pressebilder av Magnar Øyhovden (Flickr)

For ytterligere informasjon kontakt:

Informasjonssjef Johnny Anderson | Mobil 932 40 102 | E-post: Johnny.anderson@skandiabanken.no

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Abonner