Skandiabanken kutter renten

Skandiabanken setter ned renten på utlån med inntil 0,35 prosentpoeng og endrer prismodell på boliglån. Endringen gjøres for å bli mer konkurransedyktig på utlån og for å styrke bankens posisjon i markedet.

For nye lån gjelder nye rentebetingelser fra og med tirsdag 28. februar 2012. For eksisterende lån, kreditter og innskudd vil nye rentebetingelser gjelde fra og med mandag 30. april 2012, etter to måneders varslingsfrist.
 
Renteendringen betyr gunstigere vilkår for bankens lånekunder. Skandiabankens beste lånerente blir nå på 3,75 % effektiv rente. Samtidig opprettholdes konkurransedyktige vilkår på innskuddssiden.

Ny og enklere prismodell på boliglån

Boliglån på 60 % og 75 % finansieringsgrad slås sammen til ett produkt med samme rente. Bankens beste rente blir nå gjeldende for lån helt opp til 75 % av boligens verdi. Samtidig kuttes også renten på alle boliglån og billån. Banken får med dette en enklere prismodell som også kommer kundene til gode.

- Med dette rentekuttet og endring av prismodell vil flere av våre kunder nå oppleve å få den billigste renten. Vi vil også i enda større grad kunne møte finansieringsbehovet til de som vurderer å flytte boliglånet sitt, sier informasjonssjef Johnny Anderson.

Nye rentesatser blir som følger:

Kategori Ny eff. rente Endring
Boliglån 60 % > 2 mill 3,75 % - 0,10
Boliglån 75 % > 2 mill 3,75 % - 0,35
Boliglån 85 % > 2 mill 4,00 % - 0,30
Boliglån 60 % < 2 mill 4,00 % - 0,05
Boliglån 75 % < 2 mill 4,00 % - 0,30
Boliglån 85 % < 2mill 4,25 % - 0,25
Boligkreditt 60 % 4,00 % - 0,05
Boligkreditt 75 % 4,00 % - 0,30
Grønt billån 75 % 5,10 % - 0,15
Grønt billån 100 % 6,50 % - 0,15
Billån 75 % 5,45 % - 0,15
Billån 100 % 6,95 % - 0,15
Kredittkort 14,66 % 0,00
Kontokreditt 15,65 % 0,00
Brukskonto 1,20 % - 0,15
Høyrente >100.000 3,20 % - 0,10
BSU 4,15 % 0,00

Åpne priser og ingen programkrav hos Skandiabanken
Skandiabanken har siden starten i år 2000 hatt en åpen prispolitikk, ingen termin- eller etableringsgebyr og opererer kun med standard rentebetingelser på lån og innskudd, som tilbys alle kunder.

- Siden vi gir kundene frihet til å velge selv, uten å sette krav om at de må flytte andre produkter, tror vi at denne renteendringen vil være kjærkommen for mange som ønsker et billigere boliglån. Det skal være enkelt å velge og enkelt å flytte, sier informasjonssjef Johnny Anderson.

Pressebilder og illustrasjoner fra Skandiabanken (Flickr)

For ytterligere informasjon kontakt:

Informasjonssjef, Johnny Anderson | Tel. 55 26 01 92 | Mob. 932 40 192

Dette er Skandiabanken:

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no 
· Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser 
· Spareportal for langsiktig sparing, fondshandel, og aksjehandel
· 360.000 aktive kunder
· Mest fornøyde bankkunder 10 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling
· Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia