Skandiabankens Norge resultat for 2012: Driftsresultat på 216,5 MNOK

Skandiabanken i Norge presenterte i dag resultatet for 2012. Banken kan vise til fortsatt vekst i boliglånsmarkedet, økt innskudd og brutto vekst i fondssalg. Driftsresultatet før skatt ble på 216,5 MNOK, en økning på 85,8 MNOK i forhold til året før. 

Skandiabanken opplever en fortsatt jevn tilvekst av nye kunder og ser samtidig at stadig flere eksisterende kunder nå også flytter boliglånet til nettbanken. Utlån med sikkerhet i bil og bolig økte med ca 3,1 MRD NOK i forhold til 2011, hvorav veksten i boliglån alene utgjorde ca 3 MRD NOK . Innskudd fra kunder økte tilsvarende i perioden med ca 1, 9 MRD NOK.

Betydelig vekst i boliglånsmarkedet

Utlånsveksten har vært betydelig høyere gjennom 2012 i forhold til året før. Banken hadde en spesielt sterk vekst i andre halvår 2012 med en økning i utbetalingsvolum på hele 73 %, sammenlignet med andre halvår 2011.

– Vi har en klar ambisjon om å ta en større andel av utlånsmarkedet i Norge, og vi skal fortsatt vokse balansert og trygt. Med effektive nettløsninger kan vi vokse uten å måtte øke kostnader betydelig, noe som også betyr at vi kan gi gode betingelser tilbake til kundene. Elektronisk signering ble innført for billån i fjor og nå jobber vi med det samme på bolig, noe som vil gjøre det enda enklere å flytte lånet til oss, sier leder for Skandiabanken i Norge Magnar Øyhovden

Ansvarlig drift og svært lave tap

Banken har fortsatt holdt fast på sin trygge forretningsmodell og kan vise til fortsatt solid drift. Tap på utlån og kreditter holder seg på et svært lavt nivå og har blitt ytterligere redusert fra 0,08% til 0,07% av total utlåning, sammenlignet med 2011.

Kundene sitter langsiktig i sparing og investeringer – selv i en periode med uro i markedet

Brutto fondssalg for 2012 holdt seg på samme nivå som året før, mens kundenes totale sparing i fond økte med 375 MNOK. Tilsvarende økte kundenes plassering i aksjer med 162 MNOK.

- Selv med et turbulent år bak oss i aksjemarked, ser vi at folk sparer langsiktig og ikke selger seg ut i panikk når det stormer. Spesielt veksten i faste spareavtaler viser at folk nå er mer opptatt av langsiktig vekst og det å redusere risiko, enn å spekulere i kortsiktige gevinster. Og nettopp dette er et godt perspektiv i forhold til dagens pensjonsdebatt, sier Magnar Øyhovden.

I samme periode har banken også hatt en god vekst på høyrentesparing på ca 2 MRD NOK.  En moderat nedjustering av innskudd på andre kontotyper gir banken en samlet innskuddsvekst i 2012 på 1,9 MRD NOK.

Nøkkeltall for Skandiabankens virksomhet i Norge 

2012 2011
Resultat før skatt (TNOK)           216 528           130 690
Antall aktive kunder           362 998           360 194
Tap i % av total utlåning 0,07 % 0,08 %
Rentenetto i % av gj. snittlig forvaltningskapital 1,26 % 1,31 %
Brutto fondssalg   (TNOK)        1 008 045        1 041 603
Kunders sparing i fond  (TNOK)        2 666 520        2 291 564
Kunders plassering i aksjer   (TNOK)        3 687 347        3 525 848
Innskudd fra kunder   (TNOK)      35 014 622     33 137 640
Utlån med sikkerhet i bil og bolig   (TNOK)      25 266 954     22 133 836
Kontokreditter og kredittkort   (TNOK)        1 210 774        1 180 098

Se hele regnskapet for Skandiabanken AB – 2012, på bankens nettside

Den foreløpige rapporten for Skandiabanken AB i sin helhet er tilgjengelig via lenken under. Her finner du også all finansiell informasjon om banken: https://www.skandiabanken.no/Oss/Finansiell-info/

For mer informasjon, kontakt:

Johnny Anderson | Informasjonssjef Skandiabanken Norge | 932 40 192

Magnar Øyhovden | Leder for Skandiabanken Norge | 959 40 038

Dette er Skandiabanken.no:

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no 
· Kjent for gebyrfrie lån og banktjenester, enkle løsninger og gode priser 
· Spareportal for langsiktig sparing, fondshandel, og aksjehandel
· 365.000 aktive kunder
· Mest fornøyde bankkunder 11 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling
· Norsk filial av Skandiabanken AB, en del av finanskonsernet Skandia

Tags:

Om oss

· Ren nettbank siden 27. april 2000; skandiabanken.no · Kjent for gebyrfrie banktjenester, enkle løsninger og gode priser · 370.000 aktive kunder · Mest fornøyde bankkunder 9 år på rad, i Norsk Kundebarometers måling · Norsk filial av Skandiabanken, en del av finanskonsernet Skandia

Multimedia

Multimedia