Endringer i ledelsen i Skanska

Endringer i ledelsen i Skanska Skanska øker sin fokus på bedre lønnsomhet, og på å utvikle virksomheten. Som et ledd i denne utviklingen gjennomføres det endringer i ledelsen. Skanska Norge får ny administrerende direktør fra nyttår. Det er Geir Magne Aarstad som tar over denne funksjonen etter Petter Eiken. Aarstad er i dag regiondirektør i Rogaland. Petter Eiken blir, som første nordmann, medlem av ledergruppen i Skanska AB. Skanska Norge har i dag 4000 ansatte og virksomhet over hele landet. I fjor omsatte selskapet for 7,6 milliarder kroner, og var med det den største entreprenørbedriften i Norge. Konsernet Skanska AB har 60 000 ansatte med virksomhet i ni land. Skanska AB omsatte for 133 milliarder kroner i 2003. - Det er min ambisjon å kunne videreføre det gode arbeidet som er gjort i Skanska de senere årene. Skanska Norge har etablert seg som den ledende entreprenørbedriften i Norge, en posisjon vi skal jobbe for å opprettholde, sier Geir Magne Aarstad. - Det er også mitt ønske at Skanska skal være aktiv i debatten om utviklingen av næringen. Det er fortsatt mye ugjort i forhold til problemstillinger knyttet til HMS og seriøsitet i byggenærigen. Skanska Norge skal etterleve sin visjon - "I forkant" - også på disse områdene, understreker Aarstad. - Vårt sterke fokus på lønnsomhet skal komme våre kunder til gode. Det blir viktig fremover å øke vår kontakt med kundene for å sikre at våre produkter tilfredstiller det kunden ønsker, legger Geir Magne Aarstad til. Petter Eiken er første nordmann i ledergruppen i Skanska AB. Hans inntreden i ledergruppen markerer at Skanska styrker sin internasjonale profil. Det blir Petter Eikens ansvar å følge opp entreprenørenhetene i Sverige, Danmark, Finland og Norge. - Jeg ser frem til oppgaven med å videreutvikle de nordiske entreprenørselskapene. Skanska har mye å vinne på å bli mer samordnet på tvers av landegrensene. Det vil gi oss ytterligere konkurransekraft, seier Petter Eiken i en kommentar. - Skanska satser hardt på å utvikle selskapets ledelse. Et viktig ledd i dette er å gi ledere erfaring fra ulike deler av konsernet. Dette er en av grunnene til at vi gjennomfører dette lederskiftet i Norge, sier konsernsjef Stuart Graham. Endringene i ledelsen iverksettes fra 1. januar 2005. Bilder og mer informasjon om endringer i Skanskas ledelse finnes på internettsiden: www.skanska.com/setchange For mer informasjon kontakt Geir Magne Aarstad, 9343 8803, Petter Eiken 9821 0000, eller kommunikasjonsdirektør Pia Farstad 9225 1111. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner