Fortsatt positiv utvikling i Skanska Norge

Fortsatt positiv utvikling i Skanska Norge Resultatene fra tredje kvartal i år viser at Skanska Norge fortsetter den gode utviklingen. Omsetningen hittil i år er på 6,0 milliarder kroner med et resultat før skatt på 236 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2003 er en omsetning på 5,6 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 134 millioner kroner. Avkastning på sysselsatt kapital er på 26 prosent for de tre første kvartalene i år. Isolert sett viser tredje kvartalet i år en omsetning på 2,1 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 76 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2003 er en omsetning på 1,8 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 66 millioner kroner. - Det er fortsatt gode tider i boligmarkedet. Markedet etterspør nye leiligheter. Et godt boligsalg, sammen med et relativt høyt aktivitetsnivå i anleggsmarkedet, forklarer den gode utviklingen, sier økonomidirektør Aage Bjørn Haug. Ordrereservene i Skanska Norge holder seg på et stabilt høyt nivå. Ordrereservene i bygg er 4,0 milliarder kroner. I anlegg er de 2,1 milliarder kroner. Ordrereservene for anlegg i tredje kvartal omfatter ikke Breidalsoverføringen på ca 250 millioner kroner, heller ikke Main Installation Contract på Ormen Lange på ca 850 millioner kroner. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et prioritert område i Skanska Norge. De siste to år har selskapet hatt en positiv utvikling i HMS-tallene. I tredje kvartal har selskapet en H-verdi på 3,2. Fra januar frem til og med september var H-verdien 7. I 2003 var H-verdien 17. - Vi er glade for den sterke fremgangen i vårt sikkerhetsarbeid. Foruten sterkt ledelsesengasjement i Skanska har flere av våre store kunder stimulert oss i utviklingen, sier administrerende direktør Petter Eiken. Det er fortsatt en positiv utvikling i bygg- og anleggsmarkedet, selv om det høye nivået for igangsetting av boliger i 2004 vanskelig kan fortsette over lang tid. Konsernet Skanska AB la frem sitt resultat 29. oktober. De hadde en omsetning på 90,6 milliarder svenske kroner de tre første kvartalene i år. Resultatet før skatt var på 3,7 milliarder svenske kroner. For mer informasjon ta kontakt med: Administrerende direktør Petter Eiken, 98210000 Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92851388 Kommunikasjonsdirektør Pia Farstad, 92251111 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no