Null ulykker er visjonen: 54 000 arbeidere i hele verden tenker sikkerhet

Bygg- og anleggsvirksomhet omfatter mye farlig arbeid. Fokus på sikkerhet er derfor svært viktig. 54 000 bygg- og anleggsarbeidere i Skanska verden over skal derfor i denne uken sette sikkerhet helt øverst på dagsorden i ALLE prosjektene våre.

Skanska har jobbet aktivt med sikkerhet over lengre tid. Resultatene viser en klar reduksjon i antall ulykker på bygge- og anleggsprosjektene. Å jobbe sikkert er noe som skal prioriteres hver dag, ikke bare i en sikkerhetsuke. Skanska har derfor definert en klar visjon om null ulykker. Målet er nådd i flere prosjekter. Ett eksempel er OPS E39 Klett – Bårdshaug. Anleggsprosjektet ble gjennomført uten en eneste fraværsskade. - Sikkerhetsuken er en mulighet vi bruker til å sette sikkerhet øverst på dagsorden i våre prosjekter. Det betyr ikke at det kun er denne uken vi diskuterer temaet blant våre ansatte. Vi har jobbet med dette over lengre tid og ser resultater av arbeidet. Antall ulykker har gått markant ned de siste årene, men vi har ikke nådd visjonen vår om null ulykker ennå, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Geir M. Aarstad. Resultatene som er oppnådd så langt er oppnådd ved å heve kompetansen blant ledere og ansatte. I tillegg er det et tett samarbeid med tillitsvalgte. Fagforeningen har vært en viktig samtalepartner for å skape en tryggere arbeidsplass i Skanska. I tillegg har kunder vært med å utvikle oss. - Skanska er opptatt av en seriøs bygg- og anleggsnæring. Skal vi nå vår visjon om null ulykker er vi avhengig av å ha kunder som er villig til å stille krav til oss, og spille på lag med oss. Vi har lært mye av blant annet oljeindustrien, sier Geir M. Aarstad. Sikkerhetsuken gjennomføres i alle Skanskas prosjekter verden over. Totalt skal 54 000 ansatte diskutere sikkerhet, og hva vi kan gjøre for å bli bedre.

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner