Pål Tronstad ny leder i Skanska Bolig

Pål Tronstad ny leder i Skanska Bolig Skanska Bolig er fra nyttår en del av Skanskas nye virksomhetsområde PDR Nordic. I forbindelse med denne omorganiseringen går Pål Tronstad inn i ledergruppen i den nordiske enheten og som adm. dir i Skanska Bolig AS. Pål Tronstad er i dag medlem av ledergruppen i Skanska Norge med ansvar for områdene bolig- og eiendomsutvikling, Offentlig Privat Samarbeid (OPS), samt Oslo Boligproduksjon. Bjørnar Danielsen, som frem til nå har vært daglig leder i Skanska Bolig, slutter i Skanska. Den nye boligenheten i Skanska, PDR Nordic, blir ledet av Anders Kupsu. Den nordiske enheten vil omfatte Norge, Sverige og Finland. Formålet med etableringen er å bli Nordens ledende boligutvikler samt utnytte boligkompetansen i de nordiske enhetene. Ved å drive felles boligutvikling i Norden vil vi kunne styrke markedsarbeidet og i sterkere grad nyttiggjøre oss av felles løsninger. - Vi har allerede sett at det er mulig å utnytte kompetansen vår på tvers av landegrensene i Norden gjennom blant annet boligkonseptet BoKlok. Dette arbeidet vil nå bli forsterket, sier Pål Tronstad. Etableringen av en selvstendig nordisk boligenhet, betyr ikke at vi får større avstand til Skanska Norge AS. Etableringen signaliserer heller en tydeligere satsing på de to ulike markedssegmentene - entreprenørvirksomhet og boligutvikling, understreker Pål Tronstad. - You Live er et boligkonsept utviklet av Skanska Bolig. Konseptet er allerede introdusert i boligmarkedet i Trondheim og Stavanger. Nå står Oslo for tur. Skanska vil også vurdere om You Live konseptet passer for markedene i Sverige og Finland. Skanska Bolig vil fremover ha fokus på vekst og ser etter tomtearealer for nye boligprosjekter, legger Pål Tronstad til. Bjørnar Danielsen takker for seg etter å ha bygd opp Skanska Bolig til en betydelig boligaktør i det norske markedet. Han har posisjonert selskapet for videre vekst. Fakta om Skanska Bolig Skanska Bolig omsatte for ca 1 milliard kroner i 2003. I fjor solgte selskapet 800 boliger. I år venter vi en vesentlig økning i antall solgte enheter. Skanska Bolig har vel 70 ansatte. For mer informasjon ta kontakt med Pål Tronstad, 92251115, eller kommunikasjonsdirektør Pia Farstad, 92251111. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/04/20041004BIT20950/bild.html Bilde

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner

Dokumenter og linker