Skanska får gjennombrudd for sin servicevirksomhet i Norge

Skanska får gjennombrudd for sin servicevirksomhet i Norge Skanska Services har fått sitt første større oppdrag i Norge - for Arcus. Dermed får Skanska gjennombrudd for sin norske servicevirksomhet. Det handler om facilities management, som innebærer samordning av støtten til kjernevirksomheten, det vil si intern service som for eksempel forebyggende vedlikehold av produksjonsanlegg, rengjøring, telefoni, vaktmestertjeneste og sikkerhet. Skanska Services første større oppdrag går ut på å være en langsiktig samarbeidspartner for Arcus, med start 1. august. Skanska skal støtte Arcus i arbeidet med å effektivisere intern service og redusere kostnader ved kontor- og produksjonsanlegget i Oslo. - I våre serviceoppdrag garanterer vi både kostnadsbesparelser og mer effektiv service. Avtalen med Arcus markerer et viktig gjennombrudd for oss i Norge, sier Mats Jönsson, adm. dir. i Skanska Services. Interessen for både facilities management og OPS (Offentlig Privat Samarbeid) blant norske selskaper og myndigheter gjør at Skanska ser positivt på fremtiden i Norge. - Akkurat nå fører vi samtaler med et antall selskaper og kommuner om å håndtere den interne servicen. Vi er også interessert i å kjøpe opp frittstående serviceselskaper, sier René Jacobsen, adm. dir. i Skanska Facilities Management. Facilities management er en del av Skanskas strategi ved siden av å utvikle og bygge eiendom og infrastruktur. Grunnkunnskapene både innenfor byggevirksomheten og facilities management er prosjektledelse - koordinering og utvikling av mennesker og materielle ressurser. For mer informasjon, kontakt: René Jacobsen, adm. dir. i Facilities Management , telefon +45 40 15 18 02 Mats Jönsson, adm. dir. i Skanska Services, telefon +46 70 322 88 99 Pål Tronstad, direktør for virksomhetsområder, Skanska Norge, telefon + 47 92 25 11 15 Skanska Facilities Management er et datterselskap av Skanska Services. Vi utfører, koordinerer og utvikler servicen på arbeidsplasser, i produksjonsanlegg og av selve eiendommen, for at selskaper og myndigheter skal kunne fokusere på sin kjernevirksomhet. Skanska Services hovedmarkeder er Sverige, Danmark, Norge og Finland. Omsetningen i 2003 var på ca. 2,2 milliarder kroner, og antall ansatte er ca. 2 000. Blant våre kunder er Biacore, Electrolux, GE Healthcare, Philips, Pfizer, Volvo Car Corporation, SAAB og Scania. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner