Skanska fornyer organisasjonen

Skanska fornyer organisasjonen Skanska Norge gjennomførte i fjor en omorganisering som gjorde bedriften mer markedsorientert. Dette arbeidet fortsetter i år. Det etableres en ny servicefunksjon for marked- og kundefokus. For å bedre vår konkurransekraft ytterligere økes fokuset på anskaffelser. - Skanska har siste året fått flere positive tilbakemeldinger på at vi er blitt mer kundeorientert. Fokuset på 0-feil og sterk gjennomføringsevne gjør oss til en foretrukket samarbeidspartner hos mange. Det er ingen tvil om at vi har mange dyktige medarbeidere i bedriften. Likevel er det behov for å styrke vårt markedsarbeid. Vi ser at det er i en åpen og god dialog med våre kunder at vi legger fundamentet for et godt resultat. Videre er det når vi forteller våre kunder hva vi står for at vi skaper nysgjerrighet for nye produkter og samarbeidsformer. Vi oppretter derfor en stilling som markedsdirektør, for å utvikle dette arbeidet, sier administrerende direktør Petter Eiken. Det er Trond Damås som skal lede denne funksjonen. - Trond Damås er den i bedriftens ledelse med nødvendig erfaring til å gjennomføre en så viktig oppgave, kommenterer Eiken. En annen viktig funksjon for Skanska er anskaffelser. Det ligger betydelige muligheter i å samkjøre volumene i Skanska, om det er nasjonalt eller i et nordisk perspektiv. - For å lykkes i et så krevende prosjekt kreves det innsikt i organisasjonen. Dette er bakgrunnen for at en så sentral person som Jon Andersen får dette ansvaret, kommenterer Eiken. I forbindelse med endringene i organisasjonen trer Trond Damås og Jon Andersen ut av ledegruppen. Ledergruppen blir supplert med Geir Magne Aarstad fra Rogaland. I regionene blir det også gjort endringer. For å styrke markedsfokuset i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark blir disse tre fylkene slått sammen til én region. Regionen blir ledet av Tron Mikkelsen. Agder-fylkene og Rogaland blir slått sammen til en felles region, ledet av Are Eliassen. For mer informasjon kontakt administrerende direktør Petter Eiken, 98210000, eller kommunikasjonsdirektør Pia Farstad, 92 25 11 11. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner