Skanska har inngått storkontrakt i Kristiansand

Skanska har inngått kontrakt om å bygge kontor og kjøpesenter i Kristiansand. Kontrakten har en verdi på 317 millioner kroner. Kontraktsummen vil inngå i ordreinngangen for første kvartal. Kunden er Boinvest A/S, som er et datterselskap til Storebrand Eiendom.

Skanska har, sammen med kunden, også stått for utviklingen av prosjektet, som innbefatter totalt 34 000 kvm ombygging og utbygging av Kvartal 38 i Kristiansand sentrum. Prosjektet består av både kontorer og et kjøpesenter med tilhørende parkering. – Vi er svært stolte over å være den foretrukne samarbeidspartneren for denne kontrakten, sier regiondirektør for Skanska, Region Sør, Are Eliassen. Forberedende arbeider er allerede innledet men selve byggearbeidet vil igangsettes til sommeren. Prosjektet skal være ferdigstilt i desember 2008. __________________________________________________________________________________________________________________ Høyoppløslig bilde av Are Eliassen: www.skanska.no/bilde1_kv38 Høyoppløslig skisse av prosjektet: www.skanska.no/bilde2_kv38

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner