Skanska rehabiliterer St. Hanshaugen Omsorgsenter

Skanska har fått oppdraget med å rehabilitere St. Hanshaugen Omsorgsenter (Collets gate 52). Oppdraget består i å gjennomføre en fullstendig rehabilitering av to bygg på til sammen 11.000 m2. Alle tekniske anlegg skal skiftes ut og alle innvendige overflater skal fornyes. Vinduer og balkonger vil bli skiftet ut og hagen vil bli opparbeidet. Kontrakten har en verdi på 150 millioner kroner.

– Vi er svært stolte over å være den foretrukne samarbeidspartneren for denne kontrakten, sier regiondirektør for Oslo Byggfornyelse, Hans Thomas Gaarder i en kommentar. Oppdragsgiver er Omsorgsbygg Oslo KF. Eiendomdommen består av det gamle Domkirkebygget fra 60-tallet og sykehjemsbygningen fra 80-tallet. Eiendommen trenger omfattende modernisering for å fylle dagens krav til sykehjem. Sykehjemsbygningen skal bygges om til 85 enerom med bad. Det innpasses også tre dagsentre for bydelens eldre. Domkirkebygningen bygges om til 36 omsorgsboliger. I tillegg etableres servicefunksjoner som husvaskeri, kantine, frisør, fotpleie tannklinikk osv. Adm. direktør Geir M. Aarstad er meget tilfreds med at Skanska vinner konkurransen om enda en rehabiliteringskontrakt i Oslo. – Vi har meget høy kompetanse innenfor rehabilitering, og har den siste tiden overlevert flere store rehabiliteringsprosjekter i Oslo, deriblant Oslo City, Nasjonalbiblioteket og Skanskahuset. Skanskas prosjektleder vil være Øyvind Nilsen. Han har lang erfaring i selskapet og har de siste årene vært prosjektleder for rehabiliteringen av Skanskahuset i Drammensveien 60. Prosjektet har byggestart 1. mars 2006 og skal ferdigstilles sommeren 2007.

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner