Skanska ser ut til å få kontrakten på bygging av senketunnelen i Bjørvika.

Statens vegvesen har signalisert at kontrakten på bygging av senketunnel i Bjørvika i Oslo vil bli tildelt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og nederlandske Bam Civiel / Volker Stevin. Kontrakten ventes å bli undertegnet i begynnelsen av august og kommer først da til å bli inkludert i ordreinngangen. Oppdraget har en verdi på i underkant av 1 milliard kroner, hvorav Skanskas andel er på 60% av kontraktssummen. Byggestart vil være i månedsskiftet august/september og prosjektet skal ferdigstilles i februar 2010.

- Vi er stolte over å bli valgt til å bygge den første store senketunnelen i Norge. Våre nederlandske partnere er av de fremste i verden innen feltet senketunneler og har lang erfaring fra øvrige land i Europa. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid på prosjektet, samt ikke minst det igjen å arbeide på et stort prosjekt for en profesjonell byggherre som Statens vegvesen Region Øst, sier regiondirektør Trond Hansen. - Dette er et pionerprosjekt i norsk anleggshistorie. Det at Skanska igjen befinner seg i fremste rekke når store og utfordrende prosjekt skal tildeles bekrefter vår visjon om å være i forkant. Skanska har jobbet seriøst med dette prosjektet over lang tid. Vi har utviklet et godt prosjekt i samarbeid med våre partnere. Dette er et prosjekt fylt med utfordringer som jeg er overbevist om at vi skal takle på en meget god måte gjennom den fagkompetansen som finnes i det etablerte arbeidsfellesskap. Prosjektet vil også være med på å legge et godt grunnlag i en langsiktig portefølje for Skanska, sier adm.direktør Geir M. Aarstad i en kommentar. Tunnelen som skal bygges er 670 meter lang og 35-40 meter bred. Den består av 6 elementer, hver på 112 meters lengde. Elementene vil bli bygget i tørrdokk på Hanøytangen utenfor Bergen og slept til Oslo for installasjon i 2008. Det vil gå med 90 000 m3 med betong. Før tunnelen kan installeres, må det mudres en grøft tvers over Bjørvika. Mudringsarbeidet er også en del av kontrakten, og det dreier seg om ca. 600 000 m3 med mudringsmasser. Deler av kaiene på Sørenga og Havnelageret må rives for å gi plass til tunnelarbeidet. Disse vil bli bygget opp igjen av Skanska etter at tunnelen er installert.