Skanska styrker ledergruppen

Skanska styrker ledergruppen Med bakgrunn i de omorganiseringer som er gjennomført i Skanska Norge siste tiden har ny administrerende direktør Geir M. Aarstad valgt å supplere ledergruppen med Tor Johs Hegna. Hegna har frem til i dag vært prosjektdirektør i virksomhetsområdet Eiendomsutvikling og OPS bygg. Hegna har hatt et hovedansvar for Skanska Norges satsing på OPS, noe han skal fortsette med fremover i Skanska Norges ledergruppe. - Det er nå en vekst i OPS-markedet. Dette gjør at vi har behov for å øke vår arbeidsinnsats i dette markedet, ikke minst for å få frem hva OPS kan bety som produkt for offentlig sektor, sier Tor Johs Hegna i en kommentar. Geir M. Aarstad understreker at det er Tor Johs Hegna sin kompetanse som er bakgrunnen for hans valg. - Hegna har bred erfaring fra eiendomsmarkedet i Norge. Gjennom sin erfaring supplerer han ledergruppen på en god måte etter at Pål Tronstad tok over lederansvaret i Skanska Bolig. Det er også viktig at vi med hjelp av Tor Johs sin kompetanse kan utvide vårt engasjement i en større del av verdikjeden i markedet. Tor Johs skal, i tillegg til å følge opp OPS markedet, også følge opp arbeidet med eiendomsutvikling. - Vi ser for oss interessante muligheter i det ordinære eiendomsmarkedet, der vi kan utnytte Skanskas ressurser innen utvikling og produksjon. Vi ser også gode muligheter i vårt konsept Construction Management, ledet av Lise Bergflødt, fremhever Tor Johs Hegna. Petter Eiken understreker at Tor Johs Hegna er en erfaren leder med bakgrunn både fra offentlig og privat sektor. - Hans kunnskap og erfaring fra kundesiden er viktig for Skanskas satsing på prosjektutvikling med særlig vekt på OPS prosjekter. Geir M. Aarstad tar over som administrerende direktør i Skanska Norge AS fra nyttår. Fra samme dato går Petter Eiken over i konsernledelsen i Skanska AB med ansvar for Norge, Sverige, Danmark og Finland. For mer informasjon ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Pia Farstad, 92 25 11 11 eller Tor Johs Hegna, 98 21 04 87 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/27/20041026BIT21780/bild.html Bilde

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner

Dokumenter og linker