Skanska styrker sin boligsatsing

Skanska styrker sin boligsatsing Skanska etablerer en ny forretningsenhet for boligutvikling i Norge. Det innebærer at Skanska Bolig blir en del av en felles nordisk enhet. Endringen skjer fordi Skanska ønsker å styrke sin boligsatsing. Bakgrunnen for denne endringen er ønsket om å kunne utnytte boligkompetansen i de nordiske enhetene bedre. Ved å drive felles boligutvikling i Norden vil en kunne styrke markedsarbeidet og i sterkere grad nyttiggjøre seg av felles løsninger. Det vil kunne utvikles flere felles boligkonsept i tillegg til at det vil bli lettere å samkjøre innkjøp. Etableringen av den nordiske boligenheten gjør det også enklere å rendyrke investeringsvirksomheten i Skanska. - Utviklingen av boliger er en del av Skanskas kjernevirksomhet som vi kommer til å satse mer på. Etterspørselen etter våre boliger er stor og vi ser et potensial for ytterligere vekst. Gjennom å samordne boligvirksomheten i Norden skal vi bli mer effektive og bedre kunne møte de nordiske kundenes krav, sier konsernsjef Stuart Graham i Skanska AB. - De norske kundene vil oppleve Skanska Bolig som mer offensiv og markedsorientert etter omorganiseringen. Vi har allerede høy aktivitet i boligmarkedet i Norge, men vi har fortsatt en jobb å gjøre i forhold til å utvikle konsepter som er tilpasset kravene til den norske boligkunden, sier administrerende direktør Petter Eiken i Skanska Norge AS. Skanska Bolig vil etter endringene rapportere til Skanska Prosjektutvikling Boliger Norden (Skanska PDR Nordic). Det er Anders Kupsu som blir leder for den nordiske enheten. Han har fra tidligere lang erfaring med prosjektutvikling. Enheten vil få ansvar for å initiere, utvikle, drive og selge boligprosjekter. Den nye enheten etableres 1. januar 2005. For mer informasjon kontakt administrerende direktør Petter Eiken, Skanska Norge, 98210000, eller kommunikasjonsdirektør Pia Farstad, 92251111. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Kontakter

  • Skanska Norge AS
    . . .

Abonner