Pharmaq har vunnet årets Internasjonaliseringspris!

Pharmaq AS fra Nord Trøndelag har vunnet årets Internasjonaliseringspris. Pharmaq har lykkes i å oppnå en ledende posisjon innen vaksiner til laksefisk og midler mot lakselus globalt.

Det er Innovasjon Norge som står bak denne prisen og den henger skyhøyt for norske gründere og innovatører. Nærings og handelsminister Trond Giske delte ut prisen i et fullsatt Oslo Konserthus onsdag kveld. Unik norskutviklet teknologi Pharmaq utvikler, produserer og selger legemidler til oppdrettsfisk, som gir økt fiskevelferd, eliminerer behovet for antibiotika og reduserer faren for at villfisk utsettes for smitte. De har en markedsandel på nesten 50 % på verdensbasis innenfor sitt segment og konkurrentene er et par av verdens ledende farmasøytiske bedrifter. Produktene er basert på unik norskutviklet teknologi og innovasjon og har meget høy kvalitet. Pharmaq er bærekraftig økonomisk, etisk, sosialt og miljømessig. Bedriften har klare visjoner for fremtidig internasjonal vekst, tuftet på grundige analyser og effektiv, ryddig organisering sier juryen i sin begrunnelse. Med de beste produktene i markedet ivaretar bedriften sitt gode omdømme, som medspiller til internasjonal oppdrettsnæring. Pharmaq har en internasjonaliseringsstrategi som slår fast at all vekst skal skje gjennom anvendelse av god forretningsskikk, og at dette over tid vil gi ytterligere konkurransefortrinn. Om internasjonaliseringsprisen Innovasjon Norge deler ut internasjonaliseringsprisen til personer eller bedrifter som på en kreativ måte har greid å lansere sitt produkt eller forretningsidé i et internasjonalt marked, og som kan vise til suksess med dette. Prisen er på 200 000 kroner. Mer informasjon Pharmaq AS: Benedict H. Fossum – 23 29 85 00 http://www.pharmaq.no/ Christine Fløysand, Kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge. Telefon 411 93 097, e-post: chflo@innovasjonnorge.no. Se også www.innovasjonnorge.no/skaperkraft.

Tags:

Multimedia

Multimedia