sverre frode og roger2


Fra venstre ny eiendomsdirektør i Forsvarsbygg, Sverre Tiltnes, administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen og ny direktør i Skifte Eiendom, Roger Jenssen.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.