Avtale med eiendomsmeglere i Bodø og Narvik

Pressemelding Oslo 16. januar 2004 Avtale med eiendomsmeglere i Bodø og Narvik Etter å ha gjennomført anbudskonkurranse om boligmegling i Narvik- og Bodø-området inngår Skifte Eiendom Nord avtale med Megler Forum Narvik AS og NordMegler AS, Bodø. Skifte Eiendom er avdelingen i Forsvarsbygg som selger eiendommer som Forsvaret ikke lenger har behov for. Avtalen betyr at alle tidligere militærboliger i disse områdene skal selges gjennom enten Megler Forum Narvik AS eller NordMegler AS. Verdien på avtalen vil være avhengig av hvor mange boliger som skal selges. Foreløpig er det planlagt et salg på omkring 15 boenheter i Narvikområdet og mellom 20 og 30 boliger i Bodø-distriktet i år. Avtalen gjelder for ett år, med mulighet for forlengelse. Spørsmål rettes til: Morten Elvevoll Juridisk rådgiver, Skifte Eiendom Nord Tlf: 77 01 43 6 Mobil: 950 82 882 E-post: morten.elvevoll@skifte.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/16/20040116BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/16/20040116BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Dokumenter og linker