Eggemoen # Ringerike kommune - Resultat av Plan- og designkonkurranse

Eggemoen - Ringerike kommune - Resultat av Plan- og designkonkurranse Tronrud Engineering AS og Skifte Eiendom samarbeider om utvikling Eggemoen i Ringerike kommune. Området er ca. 3 000 dekar, og omfatter bl.a. Eggemoen flyplass. Sentrale elementer i plankonseptet er ved siden flyplassen, luftsport, industriutvikling og et stort motorsportsanlegg, der Norges Motorsportsforbund inngår som en sentral samarbeidspartner. I denne forbindelse er det gjennomført en arkitektkonkurranse for området. Resultatet av konkurransen presenteres i Ringerike rådhus, Kommunstyresalen, tirsdag 3. februar kl. 17 - 19. Eggemoen ligger sentralt på Østlandet og har et befolkningsunderlag på 2 mill. innenfor en reiseavstand på 2 timer. Dette gir et realistisk markedsgrunnlag for å bygge opp et framtidsrettet motorsportsanlegg. De naturgitte og beliggenhetsmessig forhold på området ligger i tillegg godt til rette. Blant 27 firma som meldte interesse for plan- og designkonkurransen, ble selskapene Aviaplan, HRTB Arkitekter og LPO Arkitektur & Design valgt ut til å delta. Samtlige 3 forslag stilles ut i Ringerike rådhus den 3. februar, og det vil bli gitt en nærmere orientering om vinnerforslaget. I tillegg vil en representant for Norges Motorsportsforbund redegjøre for arbeidet med å realisere motorsportsanlegget. Vi vedlegger innbydelse og programmet for konkurransen, og ønsker velkommen til å være tilstede og dekke begivenheten. Spørsmål rettes til: Skifte Eiendom: Einar Amlie Karlsen Mob 91 70 40 84 Tronrud Engineering: Ola Tronrud Mob 90 05 74 00 Norges Motorsportsforbund: Terje Rønning Mob 90 77 55 54 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/30/20040130BIT00590/wkr0001.doc Program Plan- og designkonkurran http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/30/20040130BIT00590/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/30/20040130BIT00590/wkr0003.pdf Invit. Eggemoen

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.