ENDELIG EN LØSNING FOR OSCARSBORG FESTNING

Oslo 20. januar 2004 ENDELIG EN LØSNING FOR OSCARSBORG FESTNING Skifte Eiendom har valgt Stiftelsen Oscarsborg Festning som sin samarbeidspartner på Oscarsborg. Etter en grundig evaluering var det klart at dette tilbudet var det som best vil sikre en god utvikling av festningsanlegget, til glede for alle. Bak stiftelsen står Norske Reserveoffiserers Forbund med utvalgte samarbeidspartnere. De viktigste argumentene for å velge stiftelsen er at den har et mangfoldig konsept bygget på forståelse for anleggets kulturhistoriske verdier. Planene er bygget på realistiske økonomiske forutsetninger med begrenset risiko. I tillegg er det sterk motivasjon og vilje til å utvikle prosjektet innenfor den rammen den statlige eieren forutsetter. Tilbyderne ble grundig evaluert i forhold til de utlyste kriteriene for konkurransen: tilgjengelighet for allmennheten, kvalitet i konsept, finansiell soliditet og godt samarbeid med eier. Stiftelsen kom best ut i forhold til de aller fleste kriteriene og fremstår som mest kvalifisert. "- Det er tre ting som utmerker seg i tilbudet fra stiftelsen. De har en markedstilnærming og produktpakking som vi tror på, og som henvender seg til et ganske bredt publikum. Så er det et utrolig engasjement i denne gruppen, et engasjement som både er kompetent og ideelt, noe som er et veldig aktivum for dem. I tillegg vil de satse økonomisk, slik at vi føler oss trygge på økonomien i deres tilbud" sier Direktør Sverre Tiltnes i Skifte Eiendom Skifte Eiendom kommer nå til å inngå en intensjonsavtale med Stiftelsen Oscarsborg Festning. Den vil igjen ende opp i en leie- og utviklingsavtale i løpet av andre kvartal i år. Spørsmål rettes til: · Kristen Grieg Bjerke, Sjef Nasjonale Festningsverk 99 15 58 60 · Peter S. Gulbrandsen, Kreativ leder, Nasjonale Festningsverk 90 89 80 02 · Anne Bull, Kommunikasjonsrådgiver i Skifte Eiendom 90 61 95 19 · Jon-Ivar Paulsen, Stiftelsen Oscarsborg Festning 90 72 14 12 Aktuelle bilder ligger på www.skifte.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Dokumenter og linker