Forsvarets anlegg på Skei i Jølster er solgt til Bergen Diakonissehjem

Pressemelding Oslo 22. juli 2005 Forsvarets anlegg på Skei i Jølster er solgt til Bergen Diakonissehjem Stiftelsen Bergen Diakonissehjem har fått tilslaget på Heimevernets tidligere anlegg for 9,3 millioner kroner. Jølster Kommune får med salget etablert ny næring da Stiftelsen skal bruke stedet til å utvikle en helserettet virksomhet Det var i fjor høst det ble klart at HV-10 ikke lenger hadde behov for forsvarsanlegget på Skei. Eiendommen består av en hovedbygning på ca 3000 kvadratmeter, og seks boliger med til sammen ca. 25 mål tomt. Den flotte og moderne administrasjonsbygningen er fra 1990 og ble tildelt Forsvarets Byggeskikkspris Jølster kommune er opptatt av å få etablert ny næringsvirksomhet i kommunen, og derfor var det mest hensiktsmessig å selge anlegget samlet. Stiftelsen vil overta anlegget i november i år, og skal bygge opp et senter for livsmestring som på sikt vil kunne gi 10 - 15 nye arbeidsplasser. Anlegget har vært utlyst i det åpne markedet siden i slutten av april i år. I henhold til det nye regelverket omkring salg av Forsvarseiendom, fikk statlige etater, Jølster kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune anledning til å kjøpe anlegget til takst. Ingen offentlige etater ønsket å kjøpe eiendommen. Samlet takstbeløp for de i alt 7 bygningene er 13,9 millioner kroner. I begynnelsen av juni kom det første budet fra Stiftelsen. Det lød på kr 8,1 millioner. Dette budet ble avvist av Skifte Eiendom på bakgrunn av at budet var for lavt, og at fristen for utlysning og avklaring av offentlig behov ikke var utløpt. Nytt bud fra Stiftelsen på 9,3 millioner er nå akseptert som den beste prisen det var mulig å oppnå i markedet. Ingen andre bud er mottatt på hele anlegget. I tråd med de nye retningslinjene for salg av Forsvarseiendommer må salget godkjennes av Kongen i Statsråd. En antar at dette vil bli behandlet i løpet av september. - Vi er glad for at anlegget er solgt til en virksomhet som vil gi nye arbeidsplasser og skape ny aktivitet i bygningene, sier prosjektleder Hilke Rognes i Skifte Eiendom Spørsmål rettes til: Hilke Rognes Prosjektleder Skifte Eiendom Mobil tel 91578777 Terje Steen Edvardsen Direktør Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Mobil tel 93454091 Postboks 405 Sentrum Grev Wedels plass 5 0103 OsloTelefon 815 20 720 Telefaks (+47) 23 09 32 64post@skifte.no www.skifte.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.