Haslemoen klar for salg

Pressemelding Haslemoen klar for salg Hamar, 18. oktober 2004 Haslemoen leir i Våler kommune legges nå ut for salg. Interesserte har nå muligheten for å kjøpe hele eller deler av eiendommen. - Det har lenge vært stor interesse for Haslemoen og vi har høye forventninger til budrunden som har frist 1. desember, sier prosjektleder Hanne Wesche i Skifte Eiendom. Prisantydningen for hele eiendommen med skog- og landbruksområder er 86 millioner kroner. Skifte Eiendom har som mål å skape en positiv etterbruk av leiren. Både bygningene og området inviterer til en annen bruk enn forsvarsformål. Her har småindustri, verksteder, idrettsaktiviteter, skole og motorsport anledning til å finne egnede arealer. Det er en stor eiendom som legges ut for salg. Totalt består den av 55 000 m2 bygningsmasse fordelt på kontorer, forlegninger, messer, verksteder og garasjer. I tillegg er det en stor skogseiendom og betydelige landbruksarealer. Bygningene er hovedsakelig bygget på 50-tallet. Leiren ligger i Våler kommune, rett øst for Glomma ved riksvei 20 tre kilometer fra kommunesenteret. Kommunen har ca 4000 innbyggere og Haslemoen vil med nye eiere kunne gi kommunen mange nye arbeidsplasser. Skifte Eiendom annonserer hele eiendommen for salg med forbehold om at statlig forkjøpsrett blir benyttet på skogseiendommen. Miljøverndepartementet har vist interesse for å bruke skogen ved Haslemoen leir som makeskiftearealer i forbindelse med barskogvernet, men har ikke truffet sin endelige beslutning. Hedmark Eiendom er engasjert til å forestå salget og vil på vegne av Skifte Eiendom ta seg av henvendelser, visninger og det praktiske salget. Budfristen er satt til 1. desember. Interesserte aktører kan få opplysninger på www.skifte.no, eller ved henvendelse til Hedmark Eiendom. Spørsmål rettes til: Hanne Wesche, 62 55 40 75 eller 92 81 84 08 Prosjektleder Jan Ole Enlid, 90 68 95 76 Informasjonsrådgiver Nina Eidem, 92 82 14 82 Kommunikasjonssjef Postboks 405 Sentrum Grev Wedels plass 5 0103 Oslo Telefon 815 20 720 Telefaks (+47) 23 09 32 64 post@skifte.no www.skifte.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/18/20041015BIT21200/wkr0001.doc Bakgrunnsnotat

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Abonner

Dokumenter og linker