Lokalt investorfirma overtar Hvalsmoen

Oslo 27. juni 2005 Hvalsmoen er den siste av tre store leire i regionen som blir solgt, og salget markerer slutten på Forsvarets omstilling i området. Det er det lokale investorfirmaet Røysi Invest som kjøper militærleiren som tidligere huset Hærens ingeniørvåpen. Eiendommen er solgt med forbehold om godkjenning av Kongen i Statsråd.

Etter en budrunde endte prisen på 52 millioner kroner, 5 millioner over verditakst. I tråd med Stortingets krav, er eiendommen solgt med forbehold om godkjenning av Kongen i Statsråd. Det er den lokale investoren Oddvar Røysi som står bak Røysi Invest. Han er nærmeste nabo til Hvalsmoen, og har i mange år vurdert å kjøpe den tidligere militærleiren. Det er mange utviklingsmuligheter for eiendommen, men inntil videre vil kjøperen ikke si for mye om planene. Det er en omfattende salgsprosess som nå skal sluttføres. Skifte Eiendom overtok ansvaret for Hvalsmoen for godt over et år siden, og har brukt mye tid på å vise utviklingsmulighetene i leiren. Spesielt er Skifte Eiendom fornøyd med samarbeidet med Ringerike kommune. - Vi er godt fornøyd med utfallet av avhendingsprosessen. Her har den tette dialogen med Ringerike kommune vært et viktig bidrag, sier prosjektleder i Skifte Eiendom, Hanne Wesche. Hvalsmoen er på 932 dekar med ca. 55 000 kvadratmeter bygningsmasse fordelt på blant annet forlegningsbygg, kontorer og undervisningsbygg, kantiner, verksted, garasjer og lagerbygg. Salget av Hvalsmoen markerer slutte på omstillingen i regionen etter at forsvaret la ned tre store leire rundt Hønefoss. Tidligere er Helgelandsmoen solgt til lokale investorer, mens Eggemoen er solgt til Ringerike kommune. Spørsmål rettes til: Hanne Wesche, tlf. 92 81 94 08 Prosjektleder Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum Grev Wedels plass 5 0103 Oslo Telefon 815 20 720 Telefaks (+47) 23 09 32 64 post@skifte.no www.skifte.no

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.