Pressemelding: Vilberg leir festet bort til Oslo Lufthavn AS

Pressemelding: Vilberg leir festet bort til Oslo Lufthavn AS Oslo 7. oktober, 2004 Skifte Eiendom har i dag inngått en festeavtale med Oslo Lufthavn AS om Vilberg, Forsvarets leir ved Gardermoen. Avtalen gjelder for en periode på 30 år og omfatter et område på drøyt 297 mål. Ved å inngå en festeavtale hensyntas en mulig fremtidig utvidelse av Gardermoen flyplass. Eiendommen forblir i Forsvarets eie. Oslo Lufthavn AS har ønsket å sikre seg disposisjonsretten til området for å ha muligheten til en utvidelse av flyplassen i fremtiden. Dette behovet imøtekommes gjennom en festeavtale på 30 år, hvor Forsvaret er grunneier. Oslo Lufthavn AS betaler 3 mill. kroner for festeretten og overtar alle kostnader for eiendommen, inkludert forvaltning. I tillegg til festeavtalen vil Skifte Eiendom, på vegne av Forsvaret, selge rettighetene til uttak av grusen i området i en åpen budrunde. Eventuell kjøper av disse rettighetene vil være ansvarlig for nødvendig regulering av området. Rettighetene til grusen blir lagt ut i markedet i løpet av vinteren. Vilberg leir ble lagt ut for salg i sommer. Interessen og behovet til Oslo Lufthavn AS har imidlertid gjort det mer aktuelt å feste bort eiendommen enn å selge. Det er knyttet forkjøpsrettigheter til området, men disse inntrer ikke ettersom eiendommen ikke selges. Forkjøpsrettighetene vil imidlertid gjelde ved et eventuelt salg i fremtiden. Festeavtalen innebærer intet økonomisk tap for Forsvaret. De totale inntekter ved salg av rettigheter til masseuttak sammen med festeavtalen overstiger sannsynlige inntekter ved salg. Spørsmål rettes til: Nina E. Eidem tlf.: 92 82 14 82 Kommunikasjonssjef Postboks 405 Sentrum Grev Wedels plass 5 0103 Oslo Telefon 815 20 720 Telefaks (+47) 23 09 32 64 post@skifte.no www.skifte.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Abonner