Salutt på Kristiansten festning!

Pressemelding Oslo 21. januar 2004 Salutt på Kristiansten festning! I forbindelse med den nye tronarvingen blir det i dag salutt fra Kristiansten festning. Til tross for at Kristiansten festning ikke er pålagt saluttering, ønsker Skifte Eiendom å føre den stolte tradisjonen videre. Takket være godt samarbeid med Nordenfjeldske grenadercompagnie, Trondheim kommune, Forsvarsbyggs markedsområde, Rustkammeret og mange frivillige blir det derfor salutt fra Kristiansten festning kl. 12.00 i dag til ære for den nyankomne prinsessen. "Det er hyggelig å kunne markere en gledelig nyhet!" sier Kristen Grieg Bjerke, sjef for Nasjonale festningsverk i Skifte Eiendom. Spørsmål rettes til: Hilde Herberg Forvaltningssjef Mobiltelefon: 91 68 85 58 Fasttelefon: 23 09 36 58 E-post: hilde.herberg@skifte.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Dokumenter og linker