Salutt på Oscarsborg festning!

Pressemelding Oslo 21. januar 2004 Salutt på Oscarsborg festning! I forbindelse med den nye tronarvingen blir det i dag salutt fra Oscarsborg festning. Til tross for at Oscarsborg festning ikke er pålagt saluttering, ønsker Skifte Eiendom å føre den stolte tradisjonen videre. Takket være godt samarbeid med Forsvarsmuseet, HV01, Forsvarsbyggs markedsområde og mange frivillige blir det derfor salutt fra Oscarsborg festning kl. 12.00 i dag til ære for den nyankomne prinsessen. "Det er hyggelig å kunne markere en gledelig nyhet. Saluttering blir en viktig rolle for den nye kommandanten, og denne salutten kan også gjerne sees på som en markering for at vi nå går inn i en ny fase for festningen" sier Kristen Grieg Bjerke, sjef for Nasjonale festningsverk i Skifte Eiendom. Spørsmål rettes til: Hilde Herberg Forvaltningssjef Mobiltelefon: 91 68 85 58 Fasttelefon: 23 09 36 58 E-post: hilde.herberg@skifte.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Dokumenter og linker