SAMARBEIDSPARTNER PÅ OSCARSBORG VALGT

Til Redaksjonen Invitasjon til pressekonferanse: SAMARBEIDSPARTNER PÅ OSCARSBORG VALGT Skifte Eiendom har valgt fremtidig samarbeidspartner på Oscarsborg. Vi presenterer samarbeidspartneren og planene videre på en pressekonferanse på Oscarsborg Festning tirsdag 20. januar. Pressekonferansen starter klokken 09.30 på Oscarsborg Festning. Vi arrangerer felles avreise med båt fra Drøbak (Sundbrygga, vis a vis Husvikveien 11.) klokken 09.00 med retur senest klokken 11.30 Følgende vil være tilstede på pressekonferansen: * Sverre Tiltnes, direktør Skifte Eiendom, et prosjekt i Forsvarsbygg * Kristen Grieg Bjerke, leder for Nasjonale Festningsverk, Skifte Eiendom * Peter S. Gulbrandsen, kreativ leder Nasjonale Festningsverk, Skifte Eiendom * Kommandantskapet på Akershus Festning * Samarbeidspartneren Velkommen For spørsmål ta kontakt med: Kommunikasjonssjef Skifte Eiendom Nina Eidem 92 82 14 82 Kommunikasjonsrådgiver Anne Bull 90 61 95 19 For transportspørsmål Loyd Klüwer 64 90 40 75 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/19/20040119BIT00570/wkr0001.doc

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Dokumenter og linker