To tilbud på Oscarsborg vurderes videre

TO TILBUD PÅ OSCARSBORG VURDERES VIDERE To interessenter peker seg ut som særlig kvalifiserte til å leie og utvikle Oscarsborg festning i Oslofjorden. Skifte Eiendom, som forvalter Oscarsborg og de andre nasjonale festningsverkene, skal nå forhandle videre med de to, før et endelig valg blir gjort etter årsskiftet. De to interessentene ble presentert på en pressekonferanse i Oslo i dag. De to tilbyderne som går videre i anbudskonkurransen, er Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)og Oscarsborg AS. Bak dette selskapet står Frydenbygg, som Knut Kloster jr. eier, Auctus AS, som eies av Hans Øivind Nordvik, og Petter Winsnes. Oscarsborg AS var også med i den forrige anbudsutlysningen. De tilbyderne som nå faller ut av konkurransen, er Barnas Internasjonale Kultursenter og Balderskolene. Begge tilbudene er blitt vurdert som interessante, men hovedbegrunnelsen for at de ikke nådde opp i konkurransen, var at de ikke hadde en helhetlig plan som i tilstrekkelig grad baserte utviklingen av Oscarsborg på anleggets særegne kvaliteter og historie, slik de to andre tilbyderne har. Men de vil bli invitert til en dialog om å etablere sin virksomhet på andre eiendommer som Skifte Eiendom forvalter som kan egne seg for deres formål. NROF og Oscarsborg AS blir nå med i en forprosjektfase der tilbudene gjennomgås ytterligere frem til årsskiftet. I januar neste år er planen å inngå en intensjonsavtale med en aktør hvis det er grunnlag for det, som igjen skal ende opp i en leieavtale i andre kvartal 2004. Ny virksomhet på Oscarsborg er planlagt igangsatt neste høst. De to konseptene for Oscarsborgs utvikling vil bli presentert på en vandreutstilling som åpner i Drøbak 14.november, i Hurum 26.november og i Oslo 4.desember. Skifte Eiendom, som forvalter de nasjonale festningsverkene på vegne av Staten, stiller høye krav til den fremtidige samarbeidspartneren på Oscarsborg. Det aller viktigste kriteriet er at festningsområdet blir fullt ut tilgjengelig for et allment publikum, og at ny virksomhet ivaretar verneinteressene i området. Forsvarsmuseet har og vil fortsette å ha en svært viktig rolle på Oscarsborg. Det legges vekt på at Oscarsborgs historie skal formidles på en spennende og attraktiv måte som gjør det til et nasjonalt og europeisk kulturhistorisk lære- og møtested. Så kreves det at samarbeidspartneren har finansiell ryggrad til å makte den krevende oppgaven med å skape ny aktivitet, samtidig som anlegget blir tatt vare på og vedlikeholdt. Før et endelig valg av samarbeidspartner blir gjort, vil også Stortinget ha tatt stilling til hvordan Oscarsborg skal forvaltes i fremtiden. Regjeringen har fremmet et forslag om militær tilstedeværelse i form av en kommandant, som skal behandles i forbindelse med statsbudsjettet i høst. Nasjonale Festningsverk, har fått en ny sjef, Kristen Bjerke. Bjerke kommer fra stilling som leder av Fortidsminnesmerkeforeningen og han vil styrke arbeidet med utviklingen av de festningsverkene Skifte Eiendom har et interimsansvar for Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31239 Spørsmål rettes til: Sverre Tiltnes, direktør Peter Gulbrandsen, kreativ Skifte Eiendom leder Skifte Eiendom 90 75 88 67 90 89 80 02 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031030BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031030BIT01100/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031030BIT01100/bild.html Pictures

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.