Vandreutstilling om Oscarsborgs fremtid åpner på Forsvarsmuseet i morgen

Pressemelding Oslo 3. desember 2003 Vandreutstilling om Oscarsborgs fremtid åpner på Forsvarsmuseet i morgen På torsdag 4. desember åpner utstillingen "Oscarsborg Festning har en historie. Nå skal vi gi den en framtid" på Forsvarsmuseet, Akershus Festning kl 15.00. På denne utstillingen vil Skifte Eiendom presentere planene til de to interessentene som peker seg ut som særlig kvalifiserte til å utvikle og leie Oscarsborg festning for alle interesserte. Vandreutstillingen startet i Drøbak den 14. november. De to tilbyderne som går videre i anbudskonkurransen, er Stiftelsen Oscarsborg Festning representert ved Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Oscarsborg AS representert ved Frydenbygg og Auctus AS. - Målet med denne utstillingen er å treffe flest mulig av menneskene som bor rundt Oscarsborg festning og ellers alle med en interesse for Oscarsborg. Det er viktig for Skifte Eiendom å få presentert tankene for Oscarsborgs fremtid sier Kristen Grieg Bjerke, sjef for Nasjonale Festningsverk. Skifte Eiendom, som forvalter de nasjonale festningsverkene på vegne av Staten, stiller høye krav til den fremtidige samarbeidspartneren på Oscarsborg. Det aller viktigste kriteriet er at festningsområdet blir fullt ut tilgjengelig for et allment publikum, og at ny virksomhet ivaretar verneinteressene i området. Det legges også vekt på at Oscarsborgs historie skal formidles på en spennende og attraktiv måte som gjør det til et nasjonalt og europeisk kulturhistorisk lære- og møtested. Før et endelig valg av samarbeidspartner blir gjort, vil også Stortinget ha tatt stilling til hvordan Oscarsborg skal forvaltes i fremtiden. Regjeringen har fremmet et forslag om militær tilstedeværelse i form av en kommandant, som skal behandles i forbindelse med statsbudsjettet i høst. Utstillingen vil vises på Forsvarsmuseet fra 4. til den 9. desember Spørsmål rettes til: Kristen Grieg Bjerke Sjef Nasjonale Festningsverk 99 15 58 60 Sverre Tiltnes Direktør Skifte Eiendom 90 75 88 67 Presseinvitasjon til vandreutstillingen "Oscarsborg Festning har en historie. Nå skal vi gi den en framtid" Skifte Eiendom har tidligere presentert de to tilbyderne som går videre i anbudskonkurransen om å drifte og utvikle Oscarsborg festning. De to er stiftelsen Oscarsborg (NROF) og selskapet Oscarsborg AS. Skifte Eiendom ønsker å aktivt involvere alle de mennesker som har Oscarsborg som en del av sitt nærområde. Dette gjør vi ved en vandreutstilling som startet i Drøbak, så har gått videre til Hurum kommune for så å ende opp på Forsvarsmuseet på Akershus festning. Dette er tredje og siste etappe i vandreutstillingen. Åpningen skjer på Forsvarsmuseet, Akershus Festning kl 15.00. Program for dagen: 15.00: Velkommen ved Kristen Grieg Bjerke, sjef Nasjonale festningsverk Oppsummering ved Peter Gulbrandsen, prosjektleder utvikling Oscarsborg Formell åpning av utstillingen ved , Helge Rohn, Adm.dir i Forsvarsbygg Utstillingen er åpen i museets åpningstid. Velkommen! Med vennlig hilsen Kristen Grieg Bjerke Sjef Nasjonale Festningsverk ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.

Dokumenter og linker