Veidekke og Aasen Bygg planlegger 200 til 300 nye leiligheter på Persaunet

(Oslo 17. november 2004) Veidekke og Aasen Bygg har blitt enige med Skifte Eiendom om å kjøpe nedre del av den tidligere militærleiren Persaunet i Trondheim. De to kjøperne planlegger å bygge ut 200 til 300 nye leiligheter på den 41 mål store eiendommen. Prisen er på 78 millioner kroner.

Kjøperne planlegger 15 000 kvadratmeter boliger på eiendommen. Veidekke skal føre opp flere bygninger på maksimalt fire etasjer, mens partneren Aasen Bygg vil bygge lavere. I tillegg skal flere av de vernede kasernene fra 2. verdenskrig rehabiliteres til leiligheter. - Persaunet har store grøntområder og god beliggenhet nær Trondheim sentrum. Sammen med sin unike historie og den spesielle arkitekturen i de vernede bygningene utgjør dette et veldig spennende prosjekt som vi har store forventninger til, sier regionsleder Rune Forbord i Veidekke Eiendom. Veidekke og Aasen Bygg påtar seg gjennom avtalen også ansvaret for utbyggingen av adkomstveier, idrettsanlegg og gang- og sykkelveier for hele området som tidligere var Persaunet leir. - Persaunet leir er et av de mest omfattende prosjektene for Skifte Eiendom i år. Derfor er vi veldig fornøyde med å kunne selge første fase av prosjektet til så profesjonelle aktører som Veidekke og Aasen Bygg. Gjennom avtalen om infrastrukturbyggingen har vi også et meget godt utgangspunkt for salget av de neste fasene av prosjektet, sier prosjektleder i Skifte Eiendom John Mjøen. Området Veidekke og Aasen Bygg har kjøpt utgjør ca. 40 % av hele Persaunet leir. Skifte Eiendom selger området ferdigregulert. Byggestart kan derfor skje så tidlig som til sommeren 2005. Neste fase vil trolig legges ut for salg mot slutten av året i år. Spørsmål rettes til: Rune Forbord Regionsleder Veidekke Eiendom tlf. 917 71 942 John Mjøen Prosjektleder Skifte eiendom tlf. 957 25 488

Om oss

Hva gjør Skifte Eiendom?Forsvaret skal moderniseres og utgiftene til eiendomsforvaltning reduseres. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg og avhender militære eiendommer i samsvar med Stortingets mål og retningslinjer. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Skifte Eiendom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Virksomheten sikrer inntekter til moderniseringen av Forsvaret.