EDB inngår avtale med IT Consult, et datterselskap i Software Innovation

EDB Business Partner ASA har inngått avtale med IT Consult, et datterselskap i Software Innovation ASA, om leveranse av tjenester på support og tilgangskontroll. Avtalen har en totalverdi på cirka NOK 18 millioner i 2009 og en opsjon på leveranser i ytterligere 2 år.

Avtalen innebærer utleie av anslagsvis 35 personer til EDB Industri og skal arbeide i ulike supportroller, som inkluderer områdene sentral servicedesk, lokal teknisk support for Oslo, Bergen og Porsgrunn og tilgangskontroll. Disse tjenestene er tidligere blitt levert av tre uavhengige leverandører. En samordning av avtalene innebærer at EDB kan redusere sine kostnader med 20% fra 2009.

”IT Consult leverer tjenester til flere norske og internasjonal industriselskaper, hvor EDB Industri er en viktig kunde for oss”, sier Jonas Christensen, daglig leder av IT Consult. ”Avtalen styrker vår posisjon som leverandør av operasjonelle driftstjenester mot industri og olje/offshore, og har et potensial for videreutvikling i volum og leveranse”, avslutter Christensen.


Kontaktperson:
Jonas Christensen, daglig leder i IT Consult, - mobil 91186622Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner