God resultatutvikling i positivt fjerdekvartal

(Lysaker 26. februar 2009) Software Innovation leverer et positivt resultat for fjerde kvartal og kan vise til sterkt forbedrede resultater sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.
– Fjerde kvartal er positivt for oss og spesielt gledelig er det at vi ser en solid vekst i kjernevirksomheten vår. Lisens- og vedlikeholdsinntektene fortsetter den sterke veksten, og våre produkter i nye versjoner får en god mottakelse i markedet, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation.

Software Innovation, Nordens ledende aktør innen informasjonshåndtering og dokumentstyring, omsatte for 125,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2008, som er en økning på 4 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) endte på 0,4 millioner kroner, som er en bedring på 15,2 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Software Innovation hadde i fjerde kvartal et lisenssalg på 23,0 millioner kroner, en økning på 69 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Hovedsaklig kan den positive utviklingen tilskrives en sterk vekst på egne produkter. Konsulentinntektene sank med 8,4 prosent til 72,5 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i sin helhet færre antall konsulenter – en naturlig konsekvens av selskapets rendyrking som et softwareselskap med en aktiv partnerstrategi. Utvikling i timepris og faktureringsgrad har vært tilfredsstillende i kvartalet.

Software Innovation lanserte i fjerde kvartal en ny versjon av ProArc som i likhet med 360-løsningen baserer seg på Microsoft Office System med sterk integrasjon til Microsoft SharePoint, Microsoft Office og Microsoft Outlook. For kundene gir dette ny samhandlingsfunksjonalitet for geografisk spredte organisasjoner og prosjekter. For Software Innovation innebærer det et viktig skritt for å effektivisere utviklingsarbeidet i selskapet at både ProArc og 360° kommer på samme teknologiske plattform. Det skaper også nye muligheter for effektive og integrerte leveranser mot kundene.

Software Innovation er gjennom sine produkter, som bidrar til kostnadsbesparelser og effektivitet, godt posisjonert i dagens marked.
- Mens vi forventer at markedet inntar en noe mer avventende holdning til IT-investeringer generelt, tror vi prosjekter som bidrar til kostnadsbesparelser og økt effektivitet fortsatt vil gjennomføres. Her er Software Innovation svært godt posisjonert gjennom en attraktiv produktportefølje, med løsninger som er viktige verktøy for effektivisering av saksbehandlings- og dokumenthåndteringsprosesser. Også vår kundeportefølje, med flere store offentlige kunder, er godt tilpasset dagens markedsforhold, ettersom investeringsviljen i det offentlige vil være mindre påvirket av markedssvingninger enn i privat sektor, sier Haugli.

- I fjerde kvartal har vi tatt grep for ytterligere å rendyrke kjernevirksomheten som et softwareselskap. Konsulentenhetene i vår norske virksomhet er skilt ut i egne aksjeselskaper og kjernevirksomheten er nå fullt ut fokusert mot ett mål – å maksimere softwaresalg med tilhørende tjenester. Satsingen på partnere som en del av en ny og mer fleksibel forretningsmodell samt en plattform for internasjonal ekspansjon, vil være sentralt i vårt videre arbeid, avslutter Haugli.

(tall i tNok) Q4 2008 Q4 2007
Omsetning 125 500 120 300
Driftsresultat (EBITDA) 3 500 -10 600
Driftsresultat (EBIT) 400 -14 800

Kontaktperson;
Frode Haugli, konsernsjef i Software Innovation ASA, tlf. 23 89 90 00, mobil 95 10 10 00

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner

Dokumenter og linker