Kriminalomsorgen utvider samarbeidet med Software Innovation

(Lysaker, 29.02.08) Software Innovation og Kriminalomsorgen har i dag inngått avtale om
utvidelse av deres løsning for elektronisk dokument- og sakshåndtering. Avtalen er en videreføring av eksisterende kundeforhold med Kriminalomsorgen og har en verdi på NOK 9 millioner.

Avtalen innebærer at Software Innovations elektroniske dokument- og saksbehandlingssystem skal implementeres for ca. 3.000 brukere ved landets fengsler i løpet av årene 2008 og 2009.
Kriminalomsorgen har i dag ca 4.100 ansatte fordelt på seks regionskontor, Kriminalomsorgen IT- tjeneste, Kriminalomsorgens utdanningssenter, friomsorgen og fengslene, i tillegg til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i Justis- og politidepartementet.

Kriminalomsorgen ønsker med denne avtalen å oppnå en forskriftsmessig og effektiv elektronisk dokument- og saksbehandling ved fengslene, foruten at sikkerhet og personvern blir ivaretatt. Utrullingen til fengslene betyr at hele Kriminalomsorgen er samlet i en felles løsning som igjen innebærer betydelige interne besparelser.

- Vi er veldig fornøyde med utvidelsen av samarbeidet med Kriminalomsorgen, som har vært kunde av Software Innovation i en årrekke. Avtalen er en bekreftelse på vår sterke posisjon innen offentlig sektor, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation ASA.

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.