Meldepliktig handel

Elverud AS, et selskap kontrollert av Bente Loe, har idag solgt 20.000 aksjer i Software Innovation til kurs NOK 5,50 pr. aksje.
Loe, som er styremedlem i SI ASA, eier etter dette 0 aksjer og 0 opsjoner i Software Innovation ASA.

Ved spørsmål vennligst kontakt CFO Glenn Veiby på telefon +47 41 43 18 44.

Lysaker, 20. januar 2009
Software Innovation ASA

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner