Registrering av ny aksjekapital

Det vises til børsmelding av 26.08.2008, i forbindelse med utstedelse av 184.084 aksjer i henhold til selskapets aksjespareprogram for ansatte. Den nye aksjekapitalen i Software Innovation ASA på 7.498.075,76 er i dag registrert i Foretaksregisteret.

Ved spørsmål vennligst kontakt CFO Glenn Veiby på telefon +47 41 43 18 44.

Lysaker,12.09.2008
Software Innovation ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.